Schotten in de Taalstraat (foto: NMKV)

Wie heeft er nog informatie over actief verzet in Vught?

Ongeveer een jaar geleden is het boek ‘De laatste oorlogsmaanden’ verschenen over de periode september/oktober 1944 in Vught. Aan de hand van dagboekfragmenten werd het verhaal van de bevrijding van Vught verteld. De werkgroep van de stichting Erfgoed Vught, die zich met het samenstellen van het boek bezighield, heeft besloten door te gaan met onderzoek naar Vught tijdens de bezettingsjaren 1940-1944.

Het eerste thema dat de werkgroep wil onderzoeken, is ‘Verzet in Vught’. Het gaat daarbij om actief verzet, zoals het verspreiden van illegale bladen, hulp aan onderduikers en/of gevangenen in kamp Vught en spionage. Ook gewapend verzet valt in deze categorie.

Van een aantal personen, zoals badmeester Henk van der Pas, de jurist Harry Holla en de elektricien Jo van den Meerendonk, is al bekend dat zij in verzet kwamen tegen de Duitse bezetter. Wieke Schrover: ”Wij zijn nu vooral op zoek naar verhalen die nog niet algemeen bekend zijn. Wie kent nog verhalen over mensen die bijvoorbeeld onderduikers in huis hadden of neergeschoten geallieerde piloten verstopten? Zijn er bouwvakkers, loodgieters of andere vaklieden geweest die hulp boden aan gevangenen in het kamp en die hun verhaal nooit eerder bekend hebben gemaakt? Ook als iemand nog iets weet over andere vormen van actief verzet zijn we zeer benieuwd naar zijn of haar verhaal. Omdat het gaat over gebeurtenissen van meer dan 75 jaar geleden, is het wel gewenst dat een verhaal op enige manier controleerbaar is.”

Contact
Is er iemand die nog informatie heeft over verzet in Vught dat tot nu toe niet algemeen bekend is, graag een mailtje naar wieke.schrover@gmail.com.

Kijk ook bij

Vughts college geeft correspondentie met BD over gemeentelijke organisatie vrij

Het Vughtse college van B&W heeft de correspondentie met het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen …