Lijstaanvoerder Saskia Heijboer

(W)etenstijd over het wethouderschap door wethouder Saskia Heijboer

Woensdagavond 27 september vindt er weer een (W)etenstijd plaats door Anders Bezig Zijn bij Huize Elisabeth. Om 17.30 uur wordt gestart met een heerlijke maaltijd. Aansluitend op de maaltijd om 19.00 uur komt Saskia Heijboer vertellen over het wethouderschap.  Allereerst vertelt ze over zichzelf en hoe ze in de politiek is beland.

Daarna gaat ze in op de taken van een wethouder, wat houdt het wethouderschap eigenlijk in? Ze geeft een kijkje in de agenda van een willekeurige week.

Hoe werkt een College van Burgemeester en wethouders en wat is de rol van de gemeenteraad? Wat is het verschil tussen de landelijke politiek en de gemeentelijke politiek?

Na dit gedeelte gaat Saskia in op de situatie in de Vught. De gemeente heeft er veel taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Om die taken goed op te kunnen pakken, heeft de gemeente Vught vanaf 2015 gekozen voor een breed team: Wegwijs+. Bij Wegwijs+ komen alle vragen en signalen van inwoners bij elkaar en liggen er lijntjes met de professionele ondersteuners en vrijwilligersinitiatieven in Vught. Een team met medewerkers vanuit verschillende achtergronden. Hulpverleners én ambtenaren én vrijwilligers, hoe werken we goed samen? Wat zijn de ervaringen?

Kosten voor de maaltijd zijn €5,00, de lezing inclusief kopje koffie/thee € 3,50.  U kunt u aanmelden tot uiterlijk 25 september via  ABZ:  073-657 20 00 of info@abzvught.nl.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …