Het ingepakte raadhuis (Foto: Ton Wagenaars)

Werkzaamheden renovatie raadhuis Leeuwenstein in juni afgerond

In juli worden steigers verwijderd

De werkzaamheden aan het Vughtse raadhuis Leeuwenstein naderen na een lange periode hun voltooiing. Vele maanden was het raadhuis, daterend uit 1935, door een hermetische afsluiting van plastic aan het oog onttrokken, maar rond eind juni of begin juli wordt het plastic verwijderd en worden de steigers afgebroken.

Door Ton Wagenaars

“Op dit moment is de aannemer bezig met het schilderwerk van de gevels en kozijnen. Het zijn de laatste werkzaamheden aan de buitenzijde van het alom gewaardeerde Vughtse raadhuis”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Na afronding van de werkzaamheden zal het karakteristieke bouwwerk weer in een uitstekende conditie verkeren en is het bouwwerk van architect H.W.Valk weer te zien in de originele kleur. Bij de beelden en de vensters had de aannemer namelijk al eerder restanten aangetroffen van de originele verf. Op deze kwetsbare delen was het mogelijk om in chronologische volgorde de kleurstelling door de jaren heen vast te stellen met als verrassing ten slotte de oorspronkelijke kleur. Tijdens de werkzaamheden aan Leeuwenstein bleek dat er onvoorziene schade hersteld moest worden, die tijdens eerdere renovaties niet afdoende was aangepakt. Zo bleken de ijzeren roedes in het glas-in-lood aangetast hetgeen restauratie vereiste en daarom veel tijd kostte. Hierdoor duurde de gehele herstelwerkzaamheden langer dan gepland en vallen de kosten ook hoger uit. Met de coronacrisis en de daaraan verbonden richtlijnen van het RIVM vergden de werkzaamheden de laatste twee maanden ook nog wat extra tijd.

Trouwerijen
In juli is het raadhuis weer gereed voor gebruik. Ook voor huwelijken. “De gemeente heeft geen ‘schade’ geleden door minder huwelijken. De meeste bruidsparen hebben hun huwelijk niet geannuleerd of uitgesteld, maar kozen voor het overgrote deel voor een andere locatie in Vught waardoor de gemeente deze leges gewoon kon innen”, aldus een zegsman van de gemeente. Het bleef de afgelopen maanden wel opvallend leeg in de omgeving van het voormalige landhuis dat in 1937 werd getransformeerd tot raadhuis. De vertrouwde huwelijksfoto’s voor het duizenden keren gefotografeerde rijksmonument bleven uit en niet zelden waren langsrijdende toeristen teleurgesteld als zij het raadhuis, in de volksmond ‘het Witte Huis’, volledig door plastic afgedekt aantroffen.

Kijk ook bij

Toegangsbewijzen kerstvieringen H. Edith Stein Parochie

Ongetwijfeld hebben veel mensen zich afgevraagd hoe dat moet gaan met de kerstvieringen, wanneer we …