Werkgroep Heunwiel zoekt een passende naam

De gemeenteraad van Vught heeft in januari 2020 vastgesteld dat het nieuwbouwplan van Van der Valk te massaal is en dat ook niet gebouwd mag worden in het Heunwiel. Ook kreeg Van der Valk de opdracht om via participatie omwonenden te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuw plan.

In afwachting van een uitnodiging van Van der Valk besloten Wilbert van Acker, Michiel de Ruijter en Willem Westerwoudt als bewoners van het eerste Heunparkgebouw om een ‘werkgroep Heunwiel’ op te richten. Door bestudering van de nieuwe omgevingswet, het bestemmingsplan, de gemeentelijke structuurvisie en andere stukken wil de werkgroep beslagen ten ijs komen. Bijna een jaar later is echter nog steeds geen uitnodiging voor overleg ontvangen, mede veroorzaakt door het coronavirus.
Om de positie van de omwonenden te versterken, heeft de werkgroep besloten een stichting op te richten. Belangrijkste doelstelling is ervoor zorgen dat er bij de ‘voordeur’ van Vught een mooi hotel-restaurant komt dat past in de omgeving. Afgelopen maanden zijn de aandachtspunten verzameld. Dat zijn onder meer het bewaren van de rust bij en rond het Heunwiel, het zorgzaam omgaan met de twee natuurgebieden (Gement en Bossche Broek met de verbindende natuurpassage) en het bedenken van oplossingen voor het verder toenemend verkeer in dit krappe gebied, met vooral voldoende aandacht voor voetgangers en fietsers.

Vier Bijenkorf-warenhuizen
Midden tussen twee unieke natuurgebieden past volgens de initiatiefnemers géén hoge woontoren. De invulling zou moeten worden gezocht in meer bescheiden laagbouw. Het plan van Van der Valk betekent een bouw zo groot als vier Bijenkorf-warenhuizen. De initiatiefnemers willen de inwoners van Vught oproepen te helpen bij het verzinnen van een passende naam voor de nieuwe Stichting. Een naam die past bij de ambitie om komend vanuit ’s-Hertogenbosch een prachtige ‘voordeur voor Vught’ te realiseren. De naam moet deze ambitie kort en bondig verwoorden. Wie heeft een goed idee? Voorstellen worden graag ontvangen per email: wwesterwoudt@live.nl of per post Werkgroep Heunwiel, p/a Heunpark 1124, 5261WB Vught. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de planontwikkelingen, dan kunt u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar ditzelfde adres sturen.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …