Staand vlnr: Jan Sinot [Haaren], Ad van Rozendaal [Zorggroep Elde], Ineke Matheeuwsen [ContourdeTwern], Gerda Heij [ Cello] en Dominique Venrooy [ Helvoirt] Zittend vlnr: Cora Eikelenboom ['t Heem], Frank van Gorp [ContourdeTwern], Corrie Steenbergen [Esch] en Edward de Vries [Helvoirt]. Op de foto ontbreken: Mariette Versleijen [Haaren] en Anton van den Brand [Biezenmortel].

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente wil verbinden

In de gemeente Haaren is de Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) actief. Wat doet deze groep, welke mensen zitten erin, wat is hun drijfveer en wat willen ze bereiken? Een gesprek met Corrie Steenbergen, Mariëtte Versleijen en Gerda Heij, drie leden van de werkgroep.

In de vier dorpen van de gemeente Haaren – Helvoirt, Haaren, Esch en Biezenmortel – wonen relatief veel ouderen. Dus ook relatief veel mensen met beginnende dementie of kans daarop. De werkgroep DVG zet zich voor hen in. “Mensen blijven langer thuis wonen. Ook mensen met dementie. Daardoor komen ze meer ‘in het zicht’: op straat, bij de plaatselijke winkelier, op de voetbalclub. Ik wil respectvol omgaan met mensen met dementie”, zegt Corrie Steenbergen. “Maar hoe doe je dat precies? Wat is wijs? Dat wil ik weten. Dementie zou mij net zo goed kunnen treffen. Ik hoop dat er dan mensen voor me zijn.”

Tweezijdig
De werkgroep DVG heeft verschillende doelen. Kennis en bewustwording vergroten over dementie. Begrip vergroten voor mensen met dementie. Zorgen voor een veilige en toegankelijke leefomgeving. Maar wat de drie leden het meest noemen: verbindingen maken. Tussen organisaties, ondernemers, zorginstellingen, en vooral tussen mensen met en zonder dementie. Mariëtte Versleijen: “Mensen met dementie zijn volwaardig lid van onze gemeenschap. Maar om hen echt mee te laten doen, moet je ook zelf iets doen. Contact maken en daarvoor de tijd nemen. Begrip tonen, betrokken willen zijn. En dan niet betuttelend; je wil iemand juist in zijn waarde en kracht laten. Verbinding maken is een tweezijdige beweging, waarin we gelijkwaardig zijn aan elkaar.”

Gemeenschap
De negen leden van de werkgroep zijn vrijwilligers, afkomstig uit de vier dorpen van de gemeente. Ze zijn allemaal betrokken bij ouderen, privé en/of via hun werk. De werkgroep wordt financieel en inhoudelijk ondersteund door de gemeente Haaren en door Ineke Matheeuwsen, sociaal werker bij ContourdeTwern. De groep heeft verschillende thema-avonden georganiseerd, stelt gratis EHBD [Eerste Hulp ij Dementie]-koffers ter beschikking, maar streeft toch vooral naar verbinding. Gerda Heij: “Wat kunnen we met zijn allen, als gemeenschap, betekenen? Wat is er al en waar kunnen we van elkaar leren? Met als doel: dat mensen met dementie zo volwaardig mogelijk mee kunnen draaien in het leven in hun dorp.”

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. In een dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Informatie over Werkgroep DVG bij Ineke Matheeuwsen (telefoon 06-83692717) of via dvghaaren@gmail.com.

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …