Weidevogelgroep Duinboeren blij met tureluur en wulp

De cijfers van vogelwerkgroep weidevogels zijn dit jaar wisselend. Geconfronteerd met het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen, konden de 34 vrijwilligers slechts met twee of drie mensen tegelijk de weidevelden inspecteren. Daarbij werden vijfendertig percelen van medewerkende boeren bezocht.

Door Ton Wagenaars

Weidevogelvereniging de Duinboeren is actief in de Gement en de Zeeg, waarbij een groep zich volledig richt op de omgeving van de Honderdmorgensedijk. Voor de Gement waren de resultaten: een nest gele kwikstaarten, een nest grasmussen, 38 kieviten, 2 meerkoeten, 3 scholeksters en 2 nesten van de wulp. “Daarvan kwam de helft uit en dat is niet genoeg om de soorten in stand te houden”, zegt Ton de Peffer, woordvoerder van de werkgroep. Hij is wel uiterst positief over de medewerking van de vijfendertig agrariërs: “Zonder hun medewerking zou het bestand weidevogels er heel wat slechter voorstaan.” Blij waren de vogelliefhebbers dit jaar met de succesvolle broedsels van de tureluur elders in de weilanden. Er wordt echter géén melding gemaakt van grutto’s. In de Zeeg werden minder soorten gevonden, maar wel met wat betere resultaten: vijftig kievitsnesten en vier broedsels van de scholekster. Hier had 73% van de broedsels succes.

Predatoren
Het verlies van broedsels wordt vooral toegeschreven aan het aantal predatoren (natuurlijke vijanden) zoals kraaien en vossen. Vooral het aantal kraaien, soms wel zeshonderd, baart zorgen. “Een kievit kan nog wel weerstand bieden aan twee kraaien, maar een tiental is te veel”, vertelt De Peffer. Op een perceel vinden jaarlijks zo’n vijf bewerkingen plaats. Op de velden legt de werkgroep tegenwoordig de nesten op mandjes die bij bedreiging kunnen worden opgepakt en later worden teruggezet. Door de goede samenwerking met de boeren is het aantal ongewilde vernielingen door bewerking van de boeren nagenoeg tot nul gereduceerd en dat juichen de vogelbeschermers toe. “Het is zelfs zo dat loonwerkers ons tegenwoordig bellen als ze een nest hebben gevonden en gemarkeerd, geweldig.”

De natuurvorsers van de weilanden zijn verder content over de invulling van de bermen en natuurranden met hagen en struiken waardoor broedgelegenheden gaan ontstaan voor bijvoorbeeld putters en de kneu. Ook de Jeugdnatuurwacht wordt bij veel initiatieven betrokken: “Nuttig voor de toekomst.”

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …