Wegen belangen AH zwaarder dan veiligheid winkelend publiek?

Vorige week ondertekenden de gemeente Vught en Green, de eigenaresse van de Marktveldpassage, een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de Ontwikkeling van Centrumplan-Oost. Henk van den Broek en Auke de Boer van de Vereniging Van Eigenaren van het Vughtse Hart vinden het op z’n minst opmerkelijk dat de gemeente er in de publicaties over deze ondertekening vanuit schijnt te gaan dat alles rond het plan nu in kannen en kruiken is en dat er in de loop van 2018 gestart kan worden met de realisatie van de plannen.

Auke de Boer: “We lazen dat er een parkeergarage voor de appartementen wordt gerealiseerd. De ingang daarvoor is via de huidige parkeergarage onder het ‘Hart’ en daarover hebben wij VVE Parkeren iets te zeggen omdat de kopers van de woningen mede-eigenaar zijn van de parkeergarage. Er is absoluut nog geen overeenstemming tussen Green en deze VVE over de doorgang naar de nieuwe parkeergarage onder Centrumplan-Oost. Zolang de gemeente onze bezwaren tegen de bevoorrading van AH via de expeditiehof tussen de Heuvel en de Raadhuisstraat niet serieus neemt, hangt dit als een donkere wolk boven de komende gesprekken over dit onderwerp.”

Regelmatig grote problemen
Henk van den Broek: “Direct na de presentatie van de plannen voor Centrum-Oost in mei van dit jaar hebben wij contact opgenomen met de gemeente om onze bezwaren tegen de verplaatsing van de bevoorrading van AH van het Ploegveld (AH parkeerterrein) naar de ‘expeditiehof ’, waar nu al de bevoorrading van o.a. Blokker, Hema en Etos wordt afgewikkeld, kenbaar te maken. De grote vrachtwagens die daarvoor nodig zijn moeten eerst vanuit de Raadhuisstraat de Ploegstraat inrijden en daarna achteruit de bevoorradingshof in. Volgens onze bewoners levert dit nu al regelmatig grote problemen op. Zoals vrachtwagens die de draai niet kunnen maken, zich volledig klemrijden en daarna achteruit de Raadhuisstraat weer uit moeten zien te komen. In het gesprek vroegen wij om een onpartijdige verkeersdeskundige naar deze onveilige verkeerssituatie te laten kijken. Volgens de aanwezige gemeenteambtenaar was dit niet nodig omdat de verkeersdeskundige van AH de verkeersroute naar de nieuwe locatie van het magazijn al had bestudeerd en géén problemen voorzag. De veiligheid was volledig gewaarborgd. De ambtenaar wilde het voorstel wel aan het college voorleggen, maar gaf meteen aan dat hij het voorstel van een negatief advies zou voorzien. Op zich heel eerlijk. We waren echter wel erg verbaasd dat in het verslag van de bijeenkomst niets stond over het negatieve advies, maar wel dat een verkeersdeskundige nog eens zou moeten kijken hoe de situatie optimaal veilig gemaakt kan worden.”

Auke de Boer: “Met deze zinsnede wordt in feite impliciet al toegegeven dat de voorgestelde oplossing niet veilig is en niet helemaal veilig te maken is. Wij hebben ondertussen niet stilgezeten en met veel betrokkenen gesproken. Daarbij is ons duidelijk geworden dat de deskundige van AH alléén gekeken heeft of het fysiek mogelijk is met vrachtwagens van 16,5 meter met meesturende achterassen ‘de hof’ te bereiken. De veiligheid van winkelend publiek is niet bekeken. We zijn er ook achter gekomen dat de verplaatsing van het magazijn te maken heeft met de wens van AH dat klanten niet geconfronteerd worden met vrachtwagens die de spullen aanvoeren.

Bovendien is verplaatsing van de bevoorrading van het Ploegveld naar de ‘hof’ de enige mogelijkheid om te kunnen garanderen dat de AH-winkel slechts 2 weken dicht moet voor de uitbreiding. Er werd in het begin geschermd met de stelling dat het bij de bevoorrading van AH zou gaan om slechts 3 vrachtwagens per dag. Dat klopt totaal niet! Wij hebben onze bewoners gevraagd om het aantal vrachtwagens te tellen en foto’s te maken. Daarbij is gebleken dat er dagelijks 6 tot 10 vrachtwagens bij het magazijn van AH verschijnen. Het gaat niet alleen om bevoorrading, maar ook om afval e.d. dat verwijderd moet worden. Wij zijn het echt beu dat wij door de gemeente niet serieus genomen worden en dat wij met allerlei onwaarheden worden geconfronteerd. Daarom zijn wij vast besloten tot het uiterste te gaan om een onveilige situatie in de Raadhuisstraat en omgeving te voorkomen. We zullen de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die nog moet worden afgegeven, tot aan de Raad van State bestrijden als de gemeente op de huidige weg verder gaat.”

REACTIE GEMEENTE

Wethouder Pennings reageert graag op de standpunten van de heren De Boer en Van den Broek. “Het college is heel blij met het Centrumplan Oost. Met het nieuwe plan zetten we een grote stap op de weg naar een aantrekkelijk, levendig centrum, waar het goed winkelen, wonen én toeven is. Het plan is de kroon op een jarenlange inspanning. Het is bovendien goed te constateren, dat de Vereniging van Eigenaren van het Vughtse Hart ook spreekt van een geweldig plan, ook al ziet zij nog ruimte voor verdere verbetering.” Volgens Pennings voorziet het nieuwe plan in meerdere centrum-behoeften. “Er is behoefte aan een nieuwe, open winkelstructuur én woningen in het centrum. Het plan voorziet in beide. Daarnaast komt er een tweede ondergrondse parkeergarage voor de bewoners van Centrumplan Oost, die verbonden is met de garage in west. Dat is niet nieuw en dit was ook steeds het uitgangspunt bij de planvorming. Dit is algemeen bekend. Het parkeren voor het winkelend publiek blijft bovendien gratis en op maaiveldniveau, conform de wens van de gemeenteraad.”

Gaat het over de beoordeling van de plannen en het maken van afwegingen en keuzes, dan kijkt de gemeente altijd naar het algemeen belang. “Zeker”, beaamt de wethouder. “Daar staan we voor en dat kan wel eens botsen met particuliere belangen en wensen. Soms moeten die wijken, zoals bij de keuze van de beste plek voor de bevoorrading van de winkels. Vanzelfsprekend is ook hierbij het algemeen belang bepalend geweest.” Bij die bevoorrading ging het om drie mogelijke locaties. Op de eerste (huidige) locatie zou de bevoorrading pal voor de geplande ingang van de Albert Heijn en pal voor de bestaande woningen plaatsvinden. Op de tweede plek, aan het Ploegveld/Dr. Hillenlaan, is het de hele dag zeer druk met voetgangers, fietsers en auto’s. Onder hen, veel kwetsbare weggebruikers als kinderen, jongeren en ouderen. Bovendien richten we het parkeerterrein opnieuw in als verblijfsgebied. Daarbij passen geen vrachtwagens en een bevoorradingsroute.”

Op de derde -gekozen- locatie is er voldoende ruimte, relatief weinig verkeer en kunnen de bevoorradingsauto’s gewoon gebruik maken van de openbare weg. “Daarmee is deze locatie de beste keuze”, concludeert Pennings. “Het is het resultaat van een zorgvuldige belangenafweging.” Daarmee is de zaak overigens nog niet rond, want ook hier geeft de gemeente hoge prioriteit aan de verkeersveiligheid. Pennings: “Met aanvullende maatregelen willen we de veiligheid verder verbeteren. En voor het beste resultaat doen we daarbij een beroep op een onafhankelijke verkeerskundige. De vraag daarbij is dus niet wáár, maar hoe”.

Pennings is enthousiast over het nieuwe centrum. “We krijgen een aantrekkelijk, nieuw centrum. Een plek om naar toe te gaan omdat er wat te doen is. Het nieuwe centrum heeft veel te bieden voor bewoners en bezoekers. Het is een plek voor ontmoeting, er zijn mensen en er is actie. Hier gebeurt het. Dit is het hart van onze Vughtse gemeenschap. Dat is ook de kracht en de charme van een centrum. En ja, dat gaat ook soms gepaard met een stukje onvermijdelijke overlast voor de bewoners. Dit hoort bij wonen in het centrum.”

De wethouder verwijst tenslotte naar eerder contact met de heren De Boer en Van den Broek van het Vughtse Hart.“Dat was goed. En ik hoop, dat we hen kunnen overtuigen van onze keuze en zienswijze, zodat hun positieve grondhouding aan terrein wint. Want mooi wordt het in hartje Vught.”

Aanbevelingen Veilig Verkeer Nederland

Henk van den Broek: “Wij vinden het plan dat gemaakt is voor Centrum-Oost op zich geweldig. De gemeente heeft meer dan 25 jaar moeten knokken om dit voor elkaar te krijgen. Alles wat vertraging kan opleveren wordt nu als ‘geneuzel’ aan de kantgezet. Zeker als de bezwaren komen van een ‘stelletje amateurs’ van de VVE. Wij zitten er echter dagelijks met onze neus bovenop en zien dat er nu al gevaarlijke situaties ontstaan. Niet alleen de bevoorrading van AH loopt via de Raadhuisstraat, maar ook de andere winkels die aan de straat worden gebouwd of al staan zullen van spullen moeten worden voorzien. Als het drukker wordt, neemt de kans op ongelukken alleen maar toe. Bovendien wil de gemeente dat er in Villa Bleijenburg een prestigieus restaurant met terras wordt gevestigd en juist op dat punt moeten vrachtwagens moeilijk gaan manoeuvreren. Lekker met al die uitlaatgassen!

De auto’s die gebruikmaken van het parkeerterrein op de Heuvel moeten eveneens op dit punt het parkeerterrein op en afrijden. Deze mix leidt gegarandeerd tot ernstige problemen. Wij vinden dat je die put niet moet gaan dempen als het kalf verdronken is, maar dat er vooraf, als het nog kan, naar een optimale oplossing gezocht moet worden. Daarom hebben wij een advies gevraagd van Veilig Verkeer Nederland. Dat heeft geresulteerd in een advies van Ed Hora met aanbevelingen voor een betere oplossing. Daarin staat o.a. dat het mogelijk is om de expeditiehof te vergroten waardoor het achteruitsteken niet meer nodig is. Ook zou de Raadhuisstraat moeten veranderen in een winkel-woonerf waardoor de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 15 km. Maar het liefst zouden wij natuurlijk graag zien dat de aanvoer van AH blijft waar hij nu is. Dat zou er het meest aan bijdragen dat de Raadhuisstraat inderdaad de aantrekkelijke winkelstraat wordt die het Vughtse college voor ogen heeft. Wij hopen ook dat de gemeente de juiste informatie en eerlijke antwoorden geeft op de 26 schriftelijke vragen die de fractie van PvdA-GL heeft gesteld over dit onderwerp en die voor 15 september beantwoord moeten worden.”

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *