Foto: Hartstichting

Weer nieuwe AED geplaatst in Helvoirt

De stichting 6 minuten zone Helvoirt heeft weer een nieuwe AED geplaatst. Dit keer in de Van der Meerstraat 55. Ook deze AED zit in een beschermde buitenkast.

Door deze plaatsing is er een goede dekking in de kern van Helvoirt bereikt. Er zijn nog enkele plekken in het buitengebied van Helvoirt waar de stichting graag nog een AED zou willen plaatsen. In geval van een reanimatie krijgen inwoners van Helvoirt die hiervoor zijn opgeleid, een melding om de dichtstbijzijnde AED op te halen en krijgen tevens de code door om de kast te kunnen openen.

Ruim 100 inwoners
Ruim 100 inwoners van Helvoirt hebben een reanimatie-opleiding gevolgd bij EHBO vereniging St.Lucas of bij de ‘Stichting 6 minuten zone Helvoirt’ en zijn aangesloten bij ‘Hartslag Nu’. Er zijn meer inwoners van Helvoirt die kunnen reanimeren, zoals Bedrijf Hulp Verleners, maar hier heeft de ‘Stichting 6 minuten zone Helvoirt’ geen overzicht van.

Reanimatiecursus
Vanwege de coronacrisis werden de reanimatiecursussen stopgezet. Inmiddels kan hiermee weer gestart worden. Hebt u belangstelling in een reanimatiecursus of een herhalingsles, dan kunt u zich opgeven bij Henk van Hout via mail: hvanh11@hetnet.nl.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …