Week van de Palliatieve Zorg

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, wordt dat vaak uitbehandeld genoemd. Maar dat klopt natuurlijk niet. Als je ongeneeslijk ziek bent, is er palliatieve zorg. Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 oktober vindt in de Bossche regio de Week van de Palliatieve Zorg plaats. Iedereen is welkom: jong en oud(er), ziek of gezond. We staan stil bij de dood, maar meer nog bij het leven. Want als het eind nabij komt, wordt wat er toe doet in het leven alleen maar belangrijker.

Palliatief betekent: verzachtend. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op jouw welzijn. Dat jouw leven zo fijn en prettig mogelijk is (door het voorkómen en/of verminderen van klachten), ondanks dat je ziek bent. Heb jij al nagedacht over wat je wil als de dood nabij is? Bijvoorbeeld over waar je wil sterven, hoe je afscheid wilt nemen en welke zorg of hulp je wilt ontvangen in je laatste levensjaren? Maak het gesprek hierover onderdeel van je leven en neem deel aan de activiteiten in de Week van de Palliatieve Zorg. Tijdens diverse activiteiten word je uitgenodigd na te denken over wat jij nodig hebt om iedere dag zo fijn mogelijk te leven. Ook als de dood nabij is.

Wat is er te doen?
Diverse organisaties stimuleren het gesprek over leven en dood met theater, lezingen, gesprekken en een thematafel in de bibliotheek.

Klik hier voor een actueel overzicht van alle activiteiten. Aanmelden is niet nodig.

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …