Artist’s impression van de vier flexwoningen die aan de Wilhelminasingel komen

“We halen alles uit de kast om veel te bouwen”

Interim directeur-bestuurder Pierre Sponselee

Veel huurders in Nederland maken zich zorgen over de kieren en het enkel glas van hun woning en de hoge gasprijzen die er ook deze winter weer aan lijken te komen. Dat kan een flinke aanslag op de portemonnee betekenen. Hoe staat het er voor in Vught bij Woonstichting Charlotte van Beuningen? Wat doet zij aan verduurzaming van haar woningbestand en hoeveel sociale huurwoningen worden er bijgebouwd in de komende jaren, inclusief flexwoningen? Interim directeur-bestuurder Pierre Sponselee schetst een zeer optimistisch beeld.

Door Ada Imming

Woonstichting Charlotte van Beuningen wil graag dat haar huurders comfortabel en fijn wonen en zij wil de klimaatverandering tegen gaan door goed onderhoud en verduurzaming. Pierre Sponselee (67) is sinds april werkzaam bij de woonstichting en zal dat waarschijnlijk tot ergens in maart blijven. Hij woont in Alkmaar waar hij de laatste 16 jaar van zijn loopbaan werkzaam was als directeur-bestuurder van Woonwaard. Hij is een doorgewinterde bestuurder in deze branche, zoals blijkt uit zijn lange carrière. Ook was hij onder meer interim directeur-bestuurder in Katwijk en IJmuiden.

Sponselee benoemt de drie routes waarlangs de Vughtse woonstichting de verduurzaming gaat aanpakken: isoleren, zonnepanelen en als laatste installatietechniek. Hij noemt met graagte de verduurzaming van de 66 woningen en 1 winkel in de zogenoemde Piekenhoek, de huizen met de groene daken die ook wel de Charlotte van Beuningenwoningen genoemd worden en een rijksmonument zijn. De woningen zijn in 1938 gebouwd door het echtpaar Van Beuningen om de leefomstandigheden van de Vughtse bevolking te verbeteren.

Label B
“De Piekenhoek is het symbool van hoe belangrijk wij het vinden om te verduurzamen. Het is een icoon voor Vught. Verduurzamen is ingewikkeld omdat we aan de buitenkant niets mogen veranderen. Alles gebeurt aan de binnenkant. We zijn niet verplicht om deze woningen te verduurzamen, maar we doen het wel. We hebben afspraken kunnen maken dat er HR++ glas in mag, we vanuit de binnenkant kunnen isoleren en van buitenaf de vloerisolatie kunnen aanbrengen. Er verandert dus niets aan het aanzicht”, aldus Sponselee. Het zijn tochtige woningen waar deze maatregelen zeer welkom zijn. Dit jaar nog krijgen alle bewoners een huisbezoek en in mei 2024 is de start. De doorlooptijd is een jaar of iets langer. De monumentale woningen hebben dan label B.

Zonder huurverhoging
De gemiddelde onderhoudskwaliteit van het gehele woningbestand voldoet volgens Pierre Sponselee aan de norm. “De planning is dat in de loop van 2026 de woningen geen E, F of G label meer hebben maar alleen nog een A, B, C of D label. Rond 2028 moeten ook alle D labels verdwenen zijn. Ons beleid is om te beginnen met goed isoleren van vloer, muur en dak en HR++ glas. Onze filosofie is het beperken van de warmtevraag. Dat zorgt voor meer comfort, minder energie en een beter klimaat.”

Daarna komt de vraag hoe je door middel van installatietechniek de woningen van het aardgas af haalt. “Dat doen we samen met de gemeente omdat er vaak per wijk een oplossing gezocht wordt om van fossiele brandstoffen af te komen. Dat geldt dan ook voor de koopwoningen. Isoleren kun je los van elkaar doen, maar je moet kijken wat de meest verstandige techniek is om toe te passen. Isoleren van onze woningen doen we zonder huurverhoging.” Een aantal complexen van woningen is inmiddels aangeschreven met een aanbod van zonnepanelen tegen een kleine vergoeding, daarbij uitgaande van normaal gemiddeld verbruik.

Flexwoningen
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om op de Hertoglaan, hoek Sasse van Ysseltstraat 35 driekamerappartementen en 20 kleine appartementen te bouwen die voldoen aan alle milieu-eisen. De appartementen worden aardgasloos en verwarmd via bodemlussen die gevoed worden met bodemwarmte. Er komt levend groen aan de gevel en er komen zonnepanelen op het dak. “De bedoeling is dat we volgend jaar starten met de bouw en in 2025 kunnen opleveren”, vertelt Sponselee.

Onlangs is er een inloopavond geweest voor inwoners van de Wilhelminasingel over de bouw van vier flexwoningen. Het is ook een soort pilot om te kijken waar dit soort woningen ook elders gebruikt kunnen worden op plekken die voorlopig nog een tijd leeg staan. “Er zijn ontzettend veel woningzoekenden, dus we halen alles uit kast om veel te bouwen. Deze flexwoningen zijn recyclebaar, duurzaam, gemaakt van hout en heel geschikt voor de vele kleine huishoudens die een woning zoeken. Het huis bestaat uit twee verdiepingen met een soort vide als slaapkamer.”

De woonstichting wil ook meewerken aan biodiversiteit zoals tegelwippen, pluktuinen, zoals in een gemeenteplantsoen bij de Baarzenflats, en de regulering van regenwater. “Zo werken we aan duurzaamheid in de breedte en dat staat voor gezond en fijn wonen.”

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …