Waterschappen kiezen ervoor grondwater zo lang mogelijk vast te houden

Het is al vroeg droog en warm dit jaar en het regent niet of nauwelijks. De Brabantse waterschappen staan daarom voor een lastig dilemma: wordt er gebruikgemaakt van de 5%-regeling of blijft het huidige verbod voor het beregenen van grasland met grondwater in stand? De 5%-regeling is een uitzonderingsregel die geldt in extreem droge perioden om het gras als ruwvoer voor koeien veilig te stellen en schade aan sportvelden te voorkomen.

In goed overleg hebben de Brabantse waterschappen besloten de 5%-regeling alleen toe te passen in gebieden waar het echt noodzakelijk is. Dit betekent dat de regeling niet Brabantbreed wordt ingevoerd, maar selectief in het droogste gebied Boven-Dommel voor de komende 10 dagen (tot en met 9 mei). Die keuze is gemaakt om het grondwater dat er nog is, zoveel mogelijk te sparen voor mogelijk droge periodes de komende maanden. Het toestaan van beregening uit grondwater in de nabijheid van Natura 2000 kan effect hebben op de verdroging van deze gebieden. Dat willen de waterschappen voorkomen. Lees het hele persbericht op de website van Waterschap Aa en Maas.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …