Belle Holthuis

Waterschap Aa en Maas zoekt nieuwe jeugdbestuurder

Waterschap Aa en Maas is op zoek naar een nieuwe jeugdwaterschapsbestuurder. Het waterschap wil de jeugd betrekken bij het belang van schoon, veilig en voldoende water, stevige dijken en het zuiveren van rioolwater. Op de klimaatverandering moet het waterschap inspelen en dat doen ze graag met de jeugd samen.

De huidige dijkgraaf Belle Holthuis neemt eind 2018 afscheid. Belle: “Twee jaar geleden begon ik net als jeugdbestuurder en wist ik nog helemaal niks van het waterschap. Nu kan ik terugkijken naar een geweldige tijd met heel erg veel leuke mensen en activiteiten. In die tijd heb ik erg veel geleerd over hoe je jezelf moet presenteren en over het gebied en de werkzaamheden van waterschap Aa en Maas. Met andere jeugdbestuurders ben ik naar de Marker Wadden geweest. Ik ben heel erg dankbaar dat ik kan terugkijken op deze leerzame, gezellige en unieke ervaring!”

Jeugdwaterschapsbestuur
Het jeugdwaterschapsbestuur is een groep jongeren tussen 14 en 16 jaar die de waterschappen van Nederland vertegenwoordigen. Zij delen hun ideeën en meningen over water, gezondheid en milieu en leren over de werkzaamheden van het waterschap. Vier keer per jaar komt het jeugdwaterschapsbestuur samen voor een werkweekend. De bestuursleden krijgen dan een cursus, zoals debatteren. Of ze bereiden een bezoek voor.

Meld je aan
Lijkt het je leuk en interessant om een bestuursfunctie te vervullen en om ervaring op te doen in de waterbranche of ken je iemand voor wie dit interessant is? Mail dan vóór 19 oktober 2018 je naam, leeftijd, school, leerjaar en je motivatie naar communicatie@aaenmaas.nl. Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je woonachtig zijn in het werkgebied van Aa en Maas.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …