Watergraaf Peter Glas wordt de nieuwe deltacommissaris

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft bekendgemaakt dat watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel per 1 januari 2019 is benoemd tot de nieuwe deltacommissaris. Bestuur en medewerkers van Waterschap De Dommel feliciteren hun watergraaf van harte met zijn benoeming. Zij wensen Glas veel succes met het leidinggeven aan het Deltaprogramma dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.

Peter Glas startte in 2003 als watergraaf bij Waterschap De Dommel en is in 2015 aan zijn derde ambtstermijn begonnen. Dit na een unanieme aanbeveling van het algemeen bestuur. Glas wordt gewaardeerd om zijn kennis en ervaring, zijn uitgebreide netwerk en bovenal als bruggenbouwer en verbinder. Van 2010 tot en met 2015 was Glas ook voorzitter van de Unie van Waterschappen. Vanaf 2017 is Peter Glas voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond en heeft hij een stevige impuls gegeven aan het samenwerken met de (keten)partners in Brabant.

Peter Glas: “Bijna zestien jaar heb ik het waterbeheer in Brabant mogen dienen. Ik bedank alle bestuurders en medewerkers van Waterschap De Dommel voor de samenwerking, en ik bedank alle bestuurlijke en maatschappelijke partners in deze mooie provincie en daarbuiten. De komende jaren zal ik het Deltaprogramma voor Nederland verder vorm mogen geven. Een eervolle taak en een prachtige uitdaging ligt voor ons. Voor het water en voor de mensen van later.”

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …