Ernest de Groot

Water Natuurlijk zoekt kandidaten bestuur waterschap

In maart 2019 vinden er weer verkiezingen plaats voor de besturen van waterschappen. Water Natuurlijk Brabant is voor de Brabantse waterschappen op zoek naar enkele kandidaten met bestuurlijke ervaring. Volgens interim-voorzitter Ernest de Groot zijn er voor elk waterschap 3-4 goede kandidaten nodig, met name jonge (beneden 40) en/of vrouwelijke kandidaten.

Het gaat om de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Regionaal bekende kandidaten met veel waterhuishoudkundige, ecologische en/of politiek-bestuurlijke kennis en ervaring zijn welkom. Men behartigt bij Water Natuurlijk het belang van natuurboeren, burgers en buitenlui en van de natuur (flora en fauna) zelf. Hierbij wordt samengewerkt met agrariërs e.a. ondernemers.

Aanmelding
Water Natuurlijk is de grootste waterschaps-partij van Nederland. Alle potentiële kandidaten kunnen zich vóór 20 mei 2018 melden bij secretaris Frans Swinkels, Frans.Swinkels@brabantsemilieufederatie.nl. Water Natuurlijk Brabant kan verder ook nog wel wat handjes gebruiken bij de komende verkiezingscampagne. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij Frans Swinkels.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …