Wat verwacht u als burger van Vught of Helvoirt straks van de gemeente?

Dit jaar is een verkiezingsjaar. Een jaar waarin politieke partijen zich opmaken voor de vervroegde verkiezingen op 18 november a.s. Dan kiezen de burgers van Vught, Cromvoirt én Helvoirt een nieuwe gemeenteraad. Die gaat daarna op zoek naar een nieuwe coalitie en een nieuw bestuursakkoord. Daarin staan de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid voor de volgende bestuursperiode: 2021-2026. Natuurlijk gaat er straks in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen veel aandacht uit naar de grote infrastructurele projecten die Vught in die periode zullen beheersen. Maar er is meer.

Ondersteuning van mensen die het (tijdelijk) niet redden
Hierin heeft de gemeente ook een belangrijke opdracht. Het gaat dan om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing of hulpmiddelen. En om jeugdzorg en jeugdhulp. Maar ook om werkgelegenheid voor mensen die op de arbeidsmarkt uit de boot dreigen te vallen. Sinds 2015 heeft de gemeente er op deze gebieden een nieuwe taak bij gekregen. Een taak waar veel geld mee is gemoeid (wel 40% van het gemeentelijke budget). Maar waar bij de overdracht ervan van rijk naar gemeente ook veel op is bezuinigd. Nu het voor de gemeente vanwege de kosten van de verdieping van N65 en het spoor, steeds lastiger wordt om de begroting sluitend te krijgen, is het van belang om de vraag te stellen of er voor dit sociale domein nog wel wat over blijft. En waar de burgers van Vught dus op mogen rekenen, als ze het zelf even niet meer redden. Wat verwacht u daarvan?

Adviesraad Sociaal Domein
Sinds een paar jaar is er een gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviseert het College en de gemeenteraad over het beleid in dit sociale domein en de uitvoering daarvan. Het beleid is aan de gemeenteraad en de uitvoering aan Wegwijs+, een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Die daarvoor dan weer zorgaanbieders en hulpverleners inschakelt. De Adviesraad Sociaal Domein gaat de komende maanden op zoek naar de ervaringen, wensen en verwachtingen van burgers van Vught én Helvoirt over die ondersteuning.

– Weet u de weg te vinden als u hulp van de gemeente nodig heeft?
– Hoe gaat de gemeente met u om, als u een beroep op haar doet?
– Wat vindt en verwacht u van de aard en omvang van de hulp die u wordt geboden?
– Is er sprake van maatwerk?

Het gaat daarbij om zaken als armoedebeleid, vervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding, woningaanpassing, zorg voor de jeugd, inkomen en toeleiding tot werk, welzijn en om gehandicaptenbeleid. En om hoe deze hulp wordt afgestemd op de thuiszorg en de langdurige zorg.

Opbrengst
De Adviesraad Sociaal Domein zal in de komende maanden bijeenkomsten organiseren met (vertegenwoordigers van) cliënten, met belangenorganisaties en met mantelzorgers. Maar vooral ook met de klanten en gebruikers van deze ondersteuning. Met U dus. De uitkomsten zullen worden verwerkt in een advies aan het gemeentebestuur en aan de (toekomstige) leden van de gemeenteraden in Vught en Helvoirt. Wilt u hier graag voor worden uitgenodigd of wilt u de Adviesraad Sociaal Domein persoonlijk informeren over uw ervaringen, wensen en verwachtingen? Neem dan contact op met een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein of met het secretariaat. Te bereiken via Email: asdvught@gmail.com of de website: www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl.

In een volgende editie van Het Klaverblad kunt u lezen waar en wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …