Wat gebeurt er eigenlijk met ons vuile rioolwater?

We gebruiken de hele dag door water. Per persoon gemiddeld 120 liter per dag. Waar komt al dat water dat we wegspoelen terecht? Alles wat we wegspoelen door de gootsteen, douche of wc, verdwijnt in het riool. Waterschap De Dommel zuivert afvalwater van 890.000 inwoners in 8 rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Midden-Brabant. Het afvalwater komt als gezuiverd water terug in het beekdal van de Dommel.

Het waterschap doet veel onderzoek naar hergebruik van stoffen in afvalwater. Er zitten veel waardevolle grondstoffen in ons rioolwater, die we kunnen hergebruiken. Het waterschap haalt bijvoorbeeld energie uit biogas dat wordt geproduceerd door de bacteriën in de zuivering en maakt kunstmest en bioplastics met stoffen uit het rioolwater. Ook haalt Waterschap De Dommel op de Energiefabriek Tilburg energie uit het afvalwater. Dat is genoeg energie voor de hele rioolwaterzuivering in Tilburg.

Waterzuivering bij u in de buurt
Bij u in de buurt ligt de rioolwaterzuivering Boxtel. Hier komt het rioolwater van de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en een gedeelte van de gemeente Haaren samen. Het afvalwater komt terecht in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt het schoongemaakt. Het gezuiverde afvalwater stroomt uiteindelijk de Dommel in.

We mogen weer stemmen
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt wat te kiezen, u stemt toch ook? Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan u helpen om een goede keuze te maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …