Herbouw Grote Zeeheldenbuurt

Wat betekenen PAS en PFAS voor Vughtse bouwprojecten?

Sinds de Raad van State begin mei het stikstofbeleid van het kabinet afkeurde, kwamen de boeren en de bouwers in opstand. Daar kwam in oktober de PFAS bij, waardoor bouwprojecten nog meer in de knel komen. Het ministerie van Landbouw had al over langere tijd meerdere waarschuwingen gekregen dat het systeem van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op instorten stond, maar er werden amper voorbereidende maatregelen getroffen.

Door Ada Imming

Met de PAS werden sinds 2015 vergunningen verstrekt aan boerenbedrijven en bouwprojecten nabij Natura 2000-gebieden. In Noord-Brabant zijn 21 natuurreservaten aangemerkt als Natura 2000-gebied, waaronder Het Bossche Broek, de Moerputten en de Loonse en Drunense Duinen. PFAS is een verzamelnaam voor nauwelijks afbreekbare schadelijke stoffen die voorkomen in de grond en onder meer in kleding, anti-aanbakpannen en blusschuim. De norm daarvoor is zo streng geworden dat er landelijk zo’n 14.000 bouwprojecten stilliggen. Kleine woningbouwprojecten kunnen weer gebouwd worden, maar het kabinet wil grotere stappen zetten en werkt aan een plan dat deze week klaar moet zijn.

Wat betekent dit voor de bouwprojecten in Vught?
Wethouder Pennings laat weten dat projecten in heel Nederland, dus ook in Vught, te maken hebben met de gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State en de PFAS-problematiek met de verscherpte regels voor het verplaatsen van grond en bagger. Elke gemeente onderzoekt haar projecten op eventuele PAS-kwetsbaarheid en hoe om te gaan met de mogelijke gevolgen. Dat gebeurt uiteraard ook in Vught. Er zijn 20 projecten in Vught waarbij dit alles een rol kan spelen:

Tijdelijke AH,  Grote Zeeheldenbuurt, Uitwerkingsplan Cromvoirt, De Braacken, Centrumplan Oost, De Wieken, Voorburg, Rozenoord, De Baarzen/De Kwebbben, Molenven, Brug Fort Isabella, Fort Isabella, Crematorium, Helvoirtseweg 100, Wolfskamerweg 20-22, twee woningen Molenvenseweg, Van Rijckevorselstraat, Martinilaan Habitat, PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer), N65.

Vervolgstappen
Per project onderzoekt de gemeente of er sprake is van een toename van het stikstofniveau met duidelijke effecten voor een Natura 2000-gebied en wat dat betekent voor het project in kwestie. Afhankelijk van de uitkomst beraadt het gemeentebestuur zich op vervolgstappen, maatregelen en een speciale toets voor de grote(re) projecten als PHS en N65. De zogenoemde stikstofcrisis roept veel onduidelijkheden en vragen op over aanpak en oplossing.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …