Warm hart voor akker- en weidevogels in de Gement en de Zeeg

Acht partijen ondertekenen het convenant in het Vughtse raadhuis

Veel belangstelling tijdens de bijeenkomst op woensdag 27 maart in het Vughtse raadhuis voor de ondertekening van het nieuwe convenant over de bescherming van akker- en weidevogels. Maar liefst acht partijen tekenden de overeenkomst, waaronder wethouder Yvonne Vos (Vught) en wethouder Jeroen van den Bosch (Heusden). Verder de representanten van Natuurmonumenten, Brabants Landschap, stichting Duinboeren, waterschap Aa en Maas en  Boerenorganisatie ZLTO.

Door Ton Wagenaars

Eerder, op 7 februari, werd in het Brabantse provinciehuis gestart met de nieuwe acties voor het broedseizoen 2024. Het nieuwe convenant gaat weer gelden voor een periode van zes jaar. De overeenkomst diende aangepast te worden omdat naast de Gement het natuurgebied de Zeeg was toegevoegd aan het gebied waarvoor de bescherming geldt. Vught heeft het meeste grondgebied, maar de uitbreiding met natuurgebied de Zeeg wordt door iedereen verwelkomd. Het convenant bestaat al vanaf 2006. De thans gemaakte overeenkomst gaat lopen tot en met 2030. Wethouder Vos hoopt daarbij dat het aantal weidevogels, dat de laatste jaren erbarmelijk achteruit ging, weer verdubbeld kan worden. Daarmee legt ze de lat wel erg hoog maar: “Je moet streven naar een groot resultaat anders komt er nog minder van de grond.”

Graag veel nieuwe jeugdige vrijwilligers
Elise Adriaanse, frontvrouw van weidevogelgroep de Duinboeren, predikte voor wederzijds begrip: “Ben alert als het broedseizoen bezig is en houd bijvoorbeeld de honden aan de lijn. En hierbij de oproep om onze dertig vrijwilligers eens aandacht te geven. Een trouwe groep die in weer en wind en bij zware omstandigheden minstens een keer per week, maar ook bij onverwachte gebeurtenissen, verzamelt op het soms zwaar begaanbare drassige land. Ze hebben hart voor de vogels, zijn fanatiek en hebben een goede relatie met de beheerders van de grond, de boeren. Er is weinig verloop. De leeftijden zijn echter opgelopen naar gemiddeld zeventig jaar en er is grote behoefte aan jonge vogel- en natuurliefhebbers die zich willen inzetten bij het markeren van nesten of het plaatsen van rasters tegen predatoren.”

Kraaien vangen
Het laatste jaar werd voor het eerst gewerkt met kraaienvangkooien waarmee tweehonderd kraaien werden weggevangen en naar elders werden overgebracht. Het vergrootte de kans op meer vliegvlugge legsels en meer rust onder de broedvogels. Bijvangsten, waaronder een havik, werden direct weer in vrijheid gesteld. In het voorgaand jaaroverzicht werd ook melding gemaakt van steeds meer ergernis over het schaamteloos dumpen van veel afval in de Gement. Ook leerzaam in het jaaroverzicht is het overzicht van waarnemingen waarbij met trots enkele zeldzame broedsels of waarnemingen konden worden genoteerd zoals dat van de kwartel, de regenwulp, de gele kwikstaart en de kluut.

Kijk ook bij

De beste accessoires voor je telefoon

Advertorial Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een smartphone. Alleen een smartphone hebben met een oplaadkabel …