Vissers beroepsvisserij Kooistra in actie

Warm en droog: #elke druppel telt!

Het is al een paar weken heel warm en droog. Het water in sloten en beken en de planten en dieren die daarin leven, lijden daar flink onder. Daarom werkt waterschap Aa en Maas met man en macht aan het bestrijden van de droogte. Dit doet het waterschap niet alleen, veel vrijwilligers helpen mee bijvoorbeeld door vissen te vangen en verplaatsen. Of door zuiniger om te gaan met water en regenwater langer vast te houden. Vele handen maken lichter werk en helpen droogte tegen te gaan.

Waterschap Aa en Maas heeft een groot werkgebied in Oost-Brabant. Bij de aanpak van de droogte moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes over de waterverdeling, in te zetten reddingsacties, onttrekkingsverboden, etc.

Waterverdeling
Het water dat via de Maas het werkgebied van het waterschap binnenkomt, wordt zo goed mogelijk verdeeld. Door de stuwen zo hoog mogelijk te laten staan, wordt het water zo lang mogelijk vastgehouden. De stuwen worden ook gebruikt om zoveel mogelijk sloten en beken van water te voorzien. Het waterschap merkt wel dat in de drogere delen, het water sneller zakt en in de grond verdwijnt. Daarom wordt gezorgd voor extra wateraanvoer naar sloten en beken waar zeldzame planten en dieren leven.

Reddingsacties vissen
Samen met hengelsportverenigingen verplaatst Aa en Maas vissen van beken die droog (dreigen te) vallen naar beken waar nog wel voldoende water in stroomt. Zo zijn er vissen overgezet van de Snelleloop en de Landmeerseloop naar de Aa, van de Strijpse Beek, Peelkanaal, De Groote Wetering en de Kleine Wetering naar de Sambeekse uitwatering.

Waterpeil verhogen
Op enkele plaatsen wordt het peil verhoogd zodat meer water wordt vastgehouden. Dit kan dan op een later moment ingezet worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het Drongelens Kanaal en de spuisluis Crèvecoeur. Bij de Esperloop en de Hooge Raam wordt een laagje grondwater in de beken gepompt om onherstelbare schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. Dankzij dit laagje van een paar centimeter is er voldoende stromend water om zeldzame diersoorten zoals de Gewone Bronlibel te laten overleven.

Uitbreiding onttrekkingsverbod
Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater dat op 20 mei werd ingevoerd, is op 11 augustus uitgebreid. Er mag nu op meer plekken géén water uit sloten en beken worden gehaald om bijvoorbeeld gewassen te beregenen.

Wat kun jij doen?
De huidige droogte laat zien dat water niet vanzelfsprekend is. Door in Brabant met waterpartners, bedrijven, huishoudens, boeren en terreinbeheerders manieren te vinden om méér water langer vast te houden en minder water te verbruiken, kunnen we samen zorgen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur. Elke druppel telt, er is nu actie nodig. Zuinig omgaan met grondwater, drinkwater en oppervlaktewater is belangrijk om ons prachtige Brabant leefbaar te houden.

Kijk ook bij

Het Mooie Kinderboekenfestival 13 juni in Verkadefabriek

Deze zomer komen de mooiste kinderboeken weer tot leven tijdens Het Mooie Kinderboekenfestival, 13 juni …