Foto: Hartstichting

Wanneer elke seconde telt

De stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch is van plan om bij voldoende belangstelling maandelijks een Reanimatie/AED-cursus in Vught te verzorgen met als motto: ‘wanneer elke seconde telt’.

Een stukje geschiedenis: vóór 1986 waren er verschillende organisaties bezig in Vught met reanimatiecursussen. Het Kruiswerk, de gezinszorg, de Hartevrienden en de ambulancedienst. Om de organisatie en coördinatie onderling te verbeteren, is in oktober 1986 de Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch opgericht met als standplaats Vught. Doel van de stichting was om in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting de reanimatie te promoten door onder andere het geven van reanimatiecursussen. De docenten verbonden aan deze stichting zijn allemaal verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis of bij de ambulancedienst. Verpleegkundigen die ervaring met reanimaties hebben vanuit hun beroep. De stichting heeft in de afgelopen 30 jaar veel mensen opgeleid.

Begin jaren 80 werd 3 procent van alle reanimaties als geslaagd beschouwd. In de jaren 90 kwam de Automatische Externe Defibrillator (AED) en werd er een start gemaakt met de Burgerhulpverlening. Uit onderzoek van de Nederlandse Reanimatie Raad was gebleken dat bij een slachtoffer met een acute levensbedreigende ritmestoornis (fibrillatie van het hart) binnen 5 minuten gestart moet zijn met de reanimatie en gedefibrilleerd met een AED.

Zodra de Nederlandse Hartstichting het gebruik van de AED in het lesprogramma heeft ingevoerd zijn ook wij gestart met reanimatiecursussen in combinatie met het gebruik van de AED. Nu is reanimatiecursus zonder AED niet meer denkbaar. Alleen … een reanimatiecursus en een AED zijn niet voldoende! We hebben ook vrijwillige burgerhulpverleners nodig die via de smartphone oproepbaar willen zijn. Burgers die binnen 5 minuten ter plaatse kunnen zijn om te reanimeren. Daarvoor is er een organisatie ‘HartslagNu.nl’, die ervoor heeft gezorgd dat er een oproepsysteem is ontwikkeld.

Er zijn nu ruim 180.000 burgerhulpverleners in Nederland oproepbaar voor het starten van een reanimatie en het inzetten van een AED. Met als resultaat dat nu 25% van de reanimaties geslaagd is. Dankzij de burgerhulpverleners en de AED. Het streefdoel van de Nederlands Hartstichting voor de komende jaren is 40% geslaagde reanimaties. Om u een idee te geven: jaarlijks zijn er zo’n 18.000 reanimaties in Nederland, dat komt neer op 350 per week. In Vught hangen binnenkort voldoende AED’s, maar om ze in te zetten is de burgerhulpverlener, uw inzet, belangrijk. Daarom vragen wij u: meldt u zich aan als er een AED in uw buurt wordt opgehangen, zodat ook u een mensenleven kunt redden.

De stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch verzorgt bij voldoende belangstelling maandelijks een Reanimatie/AED-cursus in De Rode Rik in Vught. Per cursusavond kunnen er zes cursisten deelnemen; de cursus duurt ongeveer 3 uur. We volgen het lesprogramma van de Nederlandse Hartstichting en sluiten de cursus af met een certificaat.

U kunt u aanmelden via mail info@reanimerenleren.com of telefonisch bij mevrouw De Munnik, 073-6843660. De kosten bedragen 35 euro voor een basiscursus en 19,50 euro voor de opfriscursus. Bij verschillende zorgverzekeraars worden de kosten van een reanimatiecursus vergoed.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …