Home / Algemeen / Waar worden betaalbare woningen gebouwd in Vught?
Patisserie De Rouw

Waar worden betaalbare woningen gebouwd in Vught?

Op 17 september 2019 heeft het Vughtse college de raad geïnformeerd hoe het omgaat met de motie van PvdA-GL over de aanbestedingsvoorwaarden om te komen tot meer betaalbare woningen. Het college beloofde daarbij op zoek te gaan naar mogelijkheden om binnen een aantal projecten goedkopere woningen aan te bieden. Op voorhand werd gedacht aan verkoopprijzen tussen de 185.000 en 250.000 euro. In december heeft het college een raadsinformatiebrief gestuurd waarin wordt aangegeven wat de zoektocht concreet heeft opgeleverd.

Het doel van het college om betaalbare woningen te realiseren heeft wel bepaalde consequenties. Zo zal het hanteren van een ‘sociale’ grondprijs een lagere opbrengst van de bouwgronden tot gevolg hebben, de duurzaamheid zal vaak minder worden en de woning wordt meestal kleiner. Met de realisatie van betaalbare koopwoningen kunnen niet alle ambities worden waargemaakt en moeten keuzes worden gemaakt.

Het college geeft een lijst met gebiedsontwikkelingen waarbij de afgelopen maanden, al dan niet succesvol, is ingezet om goedkopere woningen te realiseren. In het project De Wieken ziet het college géén mogelijkheden om meer variatie in de prijs van betaalbare woningen aan te brengen. Daarvoor is het project te complex: het bestaat uit meerdere ontwikkelingen die met elkaar samenhangen. Het woningbouwprogramma van dit project is afhankelijk van een aantal factoren. Sleutel is dat de opbrengst van het project wordt gebruikt voor herstructurering van het winkelcentrum Moleneindplein en investeringen in de infrastructuur. Het betaalbare segment in dit project is overigens wel vertegenwoordigd via een deel sociale huur.

Cromvoirt
In oktober zijn belangrijke stappen gezet waarmee in Cromvoirt 4 goedkope woningen kunnen worden gerealiseerd. Het college overweegt om de Verordening Startersleningen op deze woningen toe te passen. Door aflossingen van de in 2013 verstrekte startersleningen is in 2019 het budget weer aangevuld tot bijna 50.000 euro. Dit budget kan gebruikt worden om opnieuw startersleningen te verstrekken, bijvoorbeeld voor dit project. Het college overweegt om voor dit project startersleningen van maximaal 10.000 euro per woning te verstrekken, in eerste instantie aan kopers die jonger dan 35 jaar zijn én die uit de kern Cromvoirt komen. Mocht dit niet leiden tot volledige verkoop van de woningen, dan krijgen in tweede instantie inwoners uit de gehele gemeente de mogelijkheid van deze optie gebruik te maken.

Eind september is een initiatief vanuit de Vughtse samenleving ontvangen. Het voornemen is om 10 tot 12 woningen specifiek voor starters en senioren in Cromvoirt te realiseren. De initiatiefnemer streeft hierbij naar betaalbaarheid. Het initiatief wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het is nog onduidelijk wat de verkoopprijzen van de betaalbare woningen zullen worden.

Vught
Met het project Van Rijckevorsel heeft het college eind september het bod van de ontwikkelaar geaccepteerd. De overeenkomst ligt in concept klaar en zal binnenkort worden ondertekend. Daardoor kunnen in principe 4 woningen worden gerealiseerd. Het gaat dan om grondgebonden eengezinswoningen van 210.000 en 220.000 euro.

In oktober heeft het college met woningstichting Woonwijze stappen gemaakt in de programmering van het project De Baarzen. Vanwege het 40-40-20-uitgangspunt (40% goedkope, 40% middeldure en 20% dure woningen) zullen hier betaalbare woningen gerealiseerd worden, waarbij Woonwijze zich zal gaan richten op senioren.

Voor de locatie Zusters JMJ lopen verkennende gesprekken met ontwikkelaar BPD voor een mogelijke planuitwerking. Hierbij is het 40-40-20-principe als concrete randvoorwaarde meegegeven. Daarbij is de nadruk gelegd op het betaalbare segment en het hierbij realiseren van bij de doelgroep passende woningen.

Het project Isabellaveld maakt deel uit van het woningbouwprogramma. Vooralsnog zijn hier nog géén concrete plannen voor een tweede fase. Wel is duidelijk dat deze locatie zich goed leent voor betaalbare koop. Het college is voornemens mogelijkheden voor alternatieve woonvormen in dit projectgebied te onderzoeken.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

DePetrus vraagt hulp van vrijwilligers

Ingezonden mededeling Binnen Ontmoetingscentrum DePetrus werken vijf organisaties samen: bibliotheek Babel, het Vughts Museum, Stichting …