(Foto: Marc Bolsius)

W.F.F. (Wouter) Keijzers benoemd tot gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders heeft W.F.F. (Wouter) Keijzers (39) benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Vught. Momenteel is de heer Keijzers afdelingshoofd/manager Ruimte, Economie & Werk in de gemeente Waalwijk. Hij woont in Goirle.

Met de benoeming van Wouter Keijzers verwacht de gemeente Vught verdere stappen te kunnen zetten in de realisatie van het Bestuursakkoord 2021-2026 ‘Een nieuwe Start’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Daarnaast zal de nieuwe gemeentesecretaris een prominente rol krijgen in de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De ambities op het gebied van dienstverlening en kwaliteit zijn groot. Verder zet het bestuur in op een nieuwe bestuursstijl en bestuurscultuur met meer aandacht voor burgerparticipatie, transparantie en betrokkenheid van de inwoners.

De benoeming gaat formeel in op 1 september 2022. Tot die tijd blijft adjunct-directeur Patricia van Lindt de functie waarnemen.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …