VVD vraagt college: ‘Zijn die windmolens wel nodig?’

Vught staat op het punt om de locaties aan te wijzen waar windmolens en velden met zonnepanelen gerealiseerd kunnen worden in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Op 10 februari stond er echter een artikel in Het Financieel Dagblad met als kop: ‘Nieuwe locaties zon- en windparken overbodig om klimaatdoelen te halen’. De Vughtse VVD-fractie wil van het Vughtse college weten of het de strekking van dit artikel herkent.

In het artikel van Orla McDonald wordt gesteld dat gemeenten en provincies naarstig op zoek zijn naar nieuwe locaties voor zon- en windparken, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het klimaatdoel voor duurzame elektriciteit zou allang binnen handbereik zijn. De aanwijzing van de nieuwe locaties zorgt voor grote onrust bij burgers en gemeenteraden, terwijl de kans groot is dat daarvan nooit gebruikgemaakt zal worden. Een nieuwe berekening zou volgens Martien Visser, lector Energietransitie van de Hanzehogeschool in Groningen, laten zien dat het Nederlandse klimaatdoel van 35 Terawattuur duurzame elektriciteitsproductie op land in 2030 al bijna gehaald wordt. Dat zou de RES, die nu door gemeenten wordt opgesteld, voor een groot deel overbodig maken.

Voortschrijdend inzicht
De VVD wil van het college weten hoe het wil omgaan met het voortschrijdend inzicht dat in het artikel wordt geboden en of deze informatie uit het artikel gedeeld wordt met de inwoners tijdens de informatieavonden die de komende weken over dit onderwerp op het programma staan. Overigens wordt in het artikel ook vermeld dat Kristel Lammers, directeur van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, vindt dat gemeenten en provincies niet moeten stoppen met zoeken naar geschikte locaties, omdat tussen plan, vergunning en realiseren grote stappen liggen. Stagnatie kan ontstaan om allerlei redenen, b.v. doordat er niet voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet of vanwege protesten vanuit de bevolking zoals laatst in Amsterdam (IJburg) waar 160 bewoners kwamen inspreken tegen de bouw van windmolens. In veel provincies is het elektriciteitsnetwerk niet berekend op zoveel extra zon- en windenergie, zoals vorige week bleek in Almelo. Daar is de gewenste capaciteit voor 2030 al bijna bereikt en de vrees is nu dat nieuwe projecten op een wachtlijst zullen belanden. De VVD krijgt uiterlijk 30 maart antwoord op de gestelde vragen.

Kijk ook bij

Wil je graag in een jazzbandje spelen?

“De laatste repetitie voor de zomervakantie van JAZZWERK heb ik (oma van Bram) genoten van …