VVD stelt vragen over Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als uw inkomen aanzienlijk gedaald is door de coronacrisis en u kunt hierdoor de noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de TONK u misschien helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Zo’n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De TONK kunt u aanvragen via de website van de gemeente.

De TONK is maximaal voor 6 maanden, tot en met juni 2021, aan te vragen. Als u TONK op 1 april 2021 aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor januari, februari en maart krijgen als dat nodig is. U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig hebt.

Verschillen per gemeente
De VVD-Vught maakt uit krantenartikelen op dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten onderling van de maximumuitkeringen binnen de TONK. Deze regeling is een extra bijzondere bijstand als ultiem vangnet voor getroffen zelfstandigen, werknemers en mensen met een uitkering van boven de 18. De nadrukkelijke wens van de regering is, dat de TONK ruimhartig wordt toegepast. Daarom wil de VVD van het Vughtse college weten hoeveel de gemeente Vught heeft ontvangen in het kader van deze regeling en welke eisen Vught heeft gesteld aan de inwoners om in aanmerking te komen voor deze regeling. Daarnaast wil de fractie weten hoe hoog de maximale uitkering is en hoeveel inwoners een beroep hebben gedaan op de TONK-regeling, uitgesplitst in de kernen Vught, Helvoirt en Cromvoirt. De VVD vraagt ook of Vught voldoende middelen heeft gekregen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …