Vughtse stichting opent weer school in India

Vrijdag 11 januari vertrok een delegatie van de in Vught gevestigde stichting Indian Mother and Child Nederland naar Calcutta om daar het driejaarlijkse bezoek te brengen aan het in Sonarpur gevestigde hoofkwartier van Institute for Indian Mother & Child (IIMC). Deze door dr. Sujit Kumar Brahmochary opgezette organisatie houdt zich succesvol bezig met de gezondheidszorg en ontwikkeling van de allerarmsten in het landelijke gebied rond de metropool Calcutta. Dinsdag 15 januari werd in de plaats Sahajad Pur, 100 km boven Calcutta, een nieuwe school geopend, die is gefinancierd vanuit Nederland.

Het project in India is opgezet door dr. Sujit, zelf een vluchteling uit Bangladesh, die met een beurs van het Belgische Rode Kruis werd opgeleid tot kinderarts in Leuven. Een voorwaarde van het Rode Kruis was dat hij na zijn studie, de opgedane kennis in India in praktijk moest gaan brengen. Na enkele jaren startte hij een eigen praktijk voor de armen in West Bengalen. Daar kon Sujit zo’n 20 kinderen per dag behandelen, maar al snel kwam hij tot de conclusie dat zijn inspanningen voor verbetering van de gezondheid weinig zoden aan de dijk zouden zetten als de mensen aan hun oude gewoonten bleven vasthouden. Hij besloot in 1989 om de stichting IIMC op te gaan zetten om, naast de gezondheidszorg, ook het onderwijs op het platteland te verbeteren. Met zijn charisma slaagde hij erin om in een aantal landen mensen te interesseren voor het ondersteunen van zijn plannen. Een van hen was de inmiddels overleden Vughtenaar Ben van Houten, die Sujit had ontmoet toen beiden actief waren voor Mother Theresa in Calcutta. In de jaren die volgden is het IIMC uitgegroeid tot een gerespecteerde organisatie die, dankzij de hulp van veel vrijwilligers, actief is om op vele fronten arme vrouwen en hun kinderen te ondersteunen. Er zijn 2 vaste en 5 gezondheidscentra gekomen, meer dan twintig scholen werden gerealiseerd, maar ook een weeshuis, een microkredietbank waarop meer dan 30.000 vrouwen een beroep kunnen doen voor kleine leningen en goede begeleiding om zelf een bedrijfje op te zetten. Daarnaast zet IIMC zich, in de plaatsen waar de organisatie actief is, in voor Women Empowerment o.a. via het opzetten van z.g. Peace Councils. Dat zijn groepen van 10 vrouwen die 5 dagen per week 2 uur bij elkaar komen om zich te ontwikkelen door het samen lezen van kranten en bespreken van voorkomende problemen om zo later een rol te kunnen spelen bij het oplossen van problemen in familierelaties en lokale kwesties. Ook op allerlei andere manieren worden vrouwen geholpen om voor hun kinderen een beter leven op te bouwen. Zo krijgen kinderen die ver van een school af wonen, een fiets om naar school te kunnen gaan of worden moeders geholpen aan geld en kennis om vis te gaan kweken, groente te gaan verbouwen of een theestalletje op te zetten of worden er waterpompen geplaatst om dorpen van schoon drinkwater te voorzien. Succesvol is ook het ‘koeienproject’; daarbij stelt een sponsor geld beschikbaar (minder dan 100 euro) om voor een moeder in India een koe aan te schaffen. De koe levert zo’n 5 liter melk per dag. Die melk wordt in het gezin gebruikt, maar er wordt ook mozzarella van gemaakt, die wordt afgenomen door Fire & Ice, een van de beste Italiaanse restaurants in Calcutta. Op deze manier kunnen nu ruim 80 moeders voorzien in hun levensonderhoud.

Nieuwe projecten
Bestuursleden van IMCN, dit keer Peter Thijssen, gaan om de drie jaar op eigen kosten naar India om zelf de ontwikkelingen daar te bekijken en met Dr. Sujit te praten over nieuwe projecten. Peter Thijssen: “We gaan de vanuit Nederland gesponsorde school in Sahajad Pur officieel openen. De totale kosten waren 65.000 euro. Het geld werd verkregen uit acties, een grote donatie, legaten en een bijdrage van Wilde Ganzen. Op het programma staat ook een bezoek aan het afgelegen Dhaki. Daar wordt een Women Peace Centre (WPC) opgezet waar de vrouwen die met succes hebben deelgenomen aan de ontwikkelingsprogramma’s van IIMC bijeenkomen om verder bijgeschoold te worden. De vrouwen komen uit 70 dorpen uit de omgeving van Dhaki, in totaal 700 moeders die allen een soort sociaal rolmodel zullen zijn in hun gemeenschap. Denk aan onderlinge contacten tussen moeders, micro-kredieten regelen, scholing, vorming enz. Buiten een geslaagde ‘ambulance-actie’ op het Mill Hillcollege in Goirle hebben we ook fondsen geworven voor dit WPC. De kosten voor een dak, vloer, meubels voor een bieb enz. bedragen ongeveer 20.000 euro. Dankzij een forse donatie van Enexis en de te verwachten bijdrage van Wilde Ganzen is er al een groot gedeelte van dit bedrag binnen.”

Feestelijke opening
Het bezoek uit Vught werd dinsdag zeer gastvrij ontvangen in Sahajad Pur. Peter Thijssen: “De openingsceremonie werd opgeluisterd met verschillende optredens door kinderen van 3 tot 10 jaar en het werd uiteindelijk een groot feest, in aanwezigheid van veel kinderen en hun ouders. De nieuwe school draait al enige tijd en telt nu 175 leerlingen, verdeeld over 3 kleuterklassen en 4 basisschoolklassen. Acht leraren verzorgen het onderwijs. Ook zijn er dit keer goede sanitaire voorzieningen voor kinderen en onderwijzers. Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden op de begane grond en er is zo gebouwd dat er ook nog een tweede en derde verdieping aan het gebouw kan worden toegevoegd. Het geheel is omheind en op het terrein is een ruime speelgelegenheid.”

Meer lezen en zien over de activiteiten van Indian Mother & Child Nederland of wilt u zelf in actie komen voor dit zinvolle project voor de allerarmsten in Bengalen? Kijk dan op www.imcn.nl of bel met Peter Thijssen, telefoon: 06-53419696.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …