Vughtse raadsleden ‘spelen’ met Regionale Energiestrategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van ten minste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Uiterlijk eind 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten bekendmaken welke wijk in welk jaar met de verduurzaming aan de slag gaat. Dit wordt uitgewerkt in een ‘transitievisie warmte’, die elke vijf jaar vernieuwd wordt. De plannen sluiten zo goed mogelijk aan bij de behoeften en ontwikkelingen in elke wijk.

Foto: Dianne Schellekens

Met het Nationaal Programma RES worden de regio’s ondersteund bij het maken van de Regionale Energiestrategie. Denk daarbij aan kennis ontwikkelen en delen, data-ondersteuning (analyses, rekenmethodieken, etc.) en informatie over het Klimaatakkoord. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Vught behoort samen met 15 andere gemeenten tot de regio Noord-Oost Brabant. Om tot een goed plan voor de regio te komen, zal door die gemeenten intensief samengewerkt moeten worden om tot een optimaal plan te komen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat er met veel factoren rekening gehouden moet worden. Er zijn de afgelopen maanden al een paar bijeenkomsten gehouden om de raadsleden duidelijk te maken wat er allemaal moet gebeuren in de komende twee jaar. Om enigszins inzichtelijk te maken wat er op de raadsleden afkomt, is er een ‘spel’ ontwikkeld waarin de dilemma’s waarmee ze te maken krijgen, aan de orde komen. Donderdag 19 september kregen de Vughtse raadsleden de kans om zich via dit spel te buigen over de afwegingen die ze binnenkort in samenwerking met collega-raadsleden uit andere gemeenten zullen moeten maken om een samenhangende Regionale Energiestrategie te ontwikkelen. Via een soort ‘Monopoly’-spel werd duidelijk dat bij de plannen o.a. rekening gehouden moet worden met de beschikbare geldmiddelen, de ambtelijke capaciteit, grondposities, de plaatselijke situatie en de capaciteit van de markt; m.a.w. zijn er voldoende bedrijven (incl. mankracht) die de plannen kunnen uitvoeren.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 25 september. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …