Vughtse raad wil snel maatregelen om veiligheid op N65 te verbeteren

Door de vernietiging van het bestemmingsplan voor de ombouw van de N65 kan het nog lang duren voor de onveilige situaties op de drukke weg worden aangepakt. Vooral het feit dat er volgens metingen zo’n 25 keer per uur door rood licht wordt gereden, waarvan 5 keer levensgevaarlijk, baart de Vughtse raad zorgen.

Alle fracties in de gemeenteraad vinden dat maatregelen om de veiligheid van overstekende fietsers, voetgangers en lokaal verkeer op korte termijn te verbeteren, niet langer uitgesteld kunnen worden. Laat staan dat er gewacht wordt tot de opgetuigde taskforce met een nieuw uitgewerkt plan komt. Daarom werden er 2 moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend waarin het college wordt opgeroepen met de daarvoor verantwoordelijke en bevoegde partijen in gesprek te gaan om te pleiten voor een snelle verbetering van de verkeersveiligheid op de N65 en het aangrenzende wegennet.

In de motie van D66 en SP werd duidelijk aangegeven welke maatregelen genomen zouden moeten worden, o.a. beperking van de snelheid. De motie van de andere 5 partijen was minder expliciet en daarin werden de te nemen maatregelen niet met name genoemd. In een eerdere vergadering over de N65 hadden de raadsleden al duidelijk gemaakt dat er o.a. gedacht moet worden aan het plaatsen van roodlicht- en snelheidscamera’s. Wethouder Mark du Maine constateerde dat de geest van beide moties hetzelfde was, maar hij raadde de motie van D66 en de SP af omdat er zaken in stonden waar Vught niet over gaat. Hij pleitte ervoor om met één motie te komen. ”Een unanieme motie geeft een krachtiger signaal af.”

Er volgde een korte schorsing om tot een gezamenlijke motie te komen. Dat lukte en de aangepaste motie, waarin werd opgeroepen om op korte termijn met maatregelen te komen om de N65 veiliger te maken en daarbij alle mogelijke instrumenten mee te nemen, werd unaniem aangenomen.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …