Vughtse raad wil ‘Energietransitie voor iedereen’

In de laatste raadsvergadering van 2021 heeft de Vughtse raad unaniem ingestemd met Transitievisie Warmte 1.0 van het college, oftewel de vraag ‘hoe komt heel Vught van het gas af’. De boodschap in de publieksversie van de transitievisie is duidelijk. Richt je voorlopig op het ‘transitiegereed’ maken van je huis door: enkel glas te vervangen door HR++ glas, spouwmuren, het dak en de vloer van de begane grond te isoleren, te zorgen voor voldoende ventilatie en stap over op elektrisch koken.

Hoewel alle raadsleden de visie omarmden, waren er ook kritische opmerkingen. Nino de Lange (PvdA-GL) wees erop dat dit de start is van een enorm groot project. Zijn fractie ging akkoord met de z.g. startwijken: kern van Helvoirt, Loyolalaan e.o. en Klein Brabant, juist omdat daar mensen wonen die heel graag willen. De zwakte van de visie is volgens De Lange dat de kracht van mensen nodig is om iets aan de warmtetransitie te kunnen doen. De Lange: “Dat komt volgens de wethouder doordat we het geld niet hebben en de kaders missen. Gelukkig hebben we net in het nieuwe regeerakkoord kunnen lezen dat er geoormerkt geld uit Den Haag komt dat de gemeenten kunnen inzetten voor het klimaatbeleid. Dat maakt het des te belangrijker dat de gemeente de regierol pakt. We hebben van VET Vught gehoord dat er groepen inwoners zijn die ze niet bereiken. Als ze b.v. met gratis ledlampen bij de Voedselbank staan, dan komen ze er niet vanaf.” De Lange denkt dat deze groep  onderdeel is van een veel grotere groep inwoners die nu niet bereikt wordt, terwijl juist deze mensen wel bereikt zouden moeten worden.”

Motie
PvdA-GL, SP, D66 en CDA dienden daarom een motie in waarbij in de overwegingen wordt gesteld dat alle huizen in de gemeente Vught in de energietransitie moeten worden meegenomen, maar dat niet elk huishouden uit eigen beweging investeert in energiebesparende maatregelen (zoals het huis klaarmaken voor gasafkoppeling) omdat zij hierbij een barrière ervaren zoals het niet kunnen, of niet weten waar ze moeten beginnen. Dat Vught Energie Transitie (VET) heeft aangegeven in hun bijdrage in de commissie ‘Ruimte’ van 2 december 2021 dat uit hun ervaringen blijkt dat zonder actief gemeentebeleid een gedeelte van de huishoudens in de gemeente Vught niet wordt bereikt om energiebesparende maatregelen te nemen. En dat het de energietransitie enorm helpt als deze huishoudens door de gemeente geholpen en gestimuleerd worden om hun huis te verduurzamen. Deze overwegingen leidden tot een motie waarin het college werd verzocht een plan uit te werken zodat huishoudens in de doelgroepen die met de huidige aanpak niet bereikt worden (zoals bedoeld in de overwegingen), wél bereikt, geholpen en gestimuleerd worden om hun woning te verduurzamen.

Joris Vrensen (PLV) wees erop dat er ook bewoners zijn die wel kunnen, maar om de een of andere reden niet wíllen investeren in het gasloos maken van hun huis. Hij kwam met een motie waarin het college werd gevraagd met het geoormerkte geld van het Rijk een warmtevisiefonds op te zetten om inwoners te helpen bij de financiering van de aanpassingen aan hun woningen. De andere fracties voelden weinig voor het idee van Vrensen. Vooral Koen van Dinther (VVD) was er fel tegen: “Het zijn allemaal losse flodders. Geef de wethouder nou eerst eens de kans om met een plan van aanpak te komen.” Vrensen trok zijn motie in. De motie van de vier partijen haalde het wel, alleen VVD en PLV stemden tégen. De Transitievisie Warmte werd unaniem aangenomen.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …