Vughtse raad vreest voor vertraging woningbouwplannen op Voorburg

De fractie van Gemeentebelangen vroeg in de raadsvergadering van donderdag 19 mei een interpellatiedebat aan over de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op zorgpark Voorburg. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg vertelde dat GB zich ernstig zorgen maakt dat de woningbouwplannen vertraging oplopen doordat de gemeente en het bestuur van Reinier van Arkel niet op een lijn zitten. Volgens Peijnenburg zou dat funest zijn voor de realisatie van de Vughtse woningbouwvisie, omdat juist daar veel betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.

Peijnenburg zou het fijn gevonden hebben als de raad op de hoogte gebracht was van het verschil van inzicht en ze sprak de hoop uit dat het niet tot 2030 zal duren voordat op Voorburg woningen gebouwd kunnen worden. Gemeentebelangen was niet de enige fractie die zich zorgen maakt over de impasse die is ontstaan. Ook Albert Verlinde (VVD) vroeg zich af waarom de raad niet proactief door het college op de hoogte is gebracht van de laatste ontwikkelingen, terwijl de VVD er juist herhaaldelijk op had gewezen dat het belangrijk is om vaart te zetten achter de woningbouw op Voorburg. Hij herinnerde ook aan de toezegging van wethouder Fons Potters dat de raad in het eerste kwartaal van 2022 meer over de plannen te horen zou krijgen. Hij wilde daarom weten hoe vaak er de afgelopen periode contact is geweest met Reinier van Arkel over de herontwikkeling van Voorburg.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 25 mei. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …