Vughtse raad verhoogt inkomensgrens voor alle minimaregelingen naar 130% van wettelijk sociaal minimum

De Vughtse raad debatteerde in de raadsvergadering van donderdag 9 november niet alleen over de begroting 2024, maar ook over de Nota Armoede en Schulden ‘Samen voor perspectief 2024-2027’. De nota bevat een aantal voorstellen om armoede en schulden onder de inwoners op te lossen en liever nog te voorkomen. Een van de voorgestelde maatregelen was om de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen in Vught, te verhogen naar 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het CDA diende met steun van Gemeentebelangen, PvdA-GL, D66 en SP een amendement in om daar 130% van te maken. Dat werd met 15 tegen 7 aangenomen.

In de overwegingen bij het amendement staat dat uit de meest recente CBS-cijfers blijkt dat met een inkomensgrens van 110% 700 huishoudens in Vught geholpen kunnen worden en dat dit aantal stijgt naar 1300 huishoudens bij een inkomensgrens van 130%. Met de verhoging van de inkomensgrens verwachten de indieners dat hogere maatschappelijke kosten kunnen worden voorkomen en de bestaanszekerheid van een flink aantal gezinnen concrete steun in de rug krijgt. De inschatting is dat de extra lasten, door de inkomensgrens van de voorgestelde 120% naar 130% te brengen, jaarlijks uitkomen op zo’n 115.000 euro. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de vrije begrotingsruimte. Voor de voorgestelde verhoging van 110% naar 120% was eerder al 100.000 euro ingecalculeerd.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 15 november. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …