Vughtse raad unaniem akkoord met 340 opvangplaatsen voor Oekraïners

De Vughtse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 22 juni unaniem ingestemd met het collegevoorstel om in de gemeente meerjarig 340 opvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden te realiseren. De taakstelling voor Vught is 174 per 1 juli 2023.

De gemeente Vught kreeg aan het begin van 2023 een forse opgave, die voortvloeit uit de afspraken die gemaakt zijn door de gemeenten uit de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Zo moesten er naast de opvang van statushouders per 1 april 2023 91 plaatsen voor asielzoekers worden gerealiseerd (per 1 januari 2024 117) en 174 voor Oekraïners. Sinds 1 april 2022 hebben burgemeesters de wettelijke taak gekregen om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat gebeurt op basis van het staatsnoodrecht. Burgemeesters moeten vanwege deze wettelijke taak in hun gemeente onder andere zorgen voor gepaste huisvesting, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg.

Opvang asielzoekers
De beoogde locatie voor asielzoekers was gelegen op Zorgpark Voorburg en eigendom van Reinier van Arkel. Met het bestuur van Reinier van Arkel was door het college een principeakkoord bereikt, zodat op deze locatie per 1 april ongeveer honderd mensen (tien procent boven de taakstelling) door het COA opgevangen konden worden. Ondanks de vele inspanningen van Reinier van Arkel en het college, heeft het COA de opvanglocatie afgewezen, terwijl er géén andere opvanglocatie voor asielzoekers beschikbaar is in Vught. Het COA vindt het Vughtse aanbod niet passend o.a. omdat het COA twijfelt of het de opvanglocatie wel gevuld krijgt omdat de voorwaarden van Reinier van Arkel en de eisen van het COA niet overeenkomen. Dit betekent dat door het besluit van het COA in Vught op dit moment géén mogelijkheden zijn om de opvangopgave voor asielzoekers in te vullen.

Opvang Oekraïners
Vught is wel in staat en bereid ontheemden uit Oekraïne op te vangen, daarover kon het Vughtse college zelfstandig een beslissing nemen. Gezien het belang van de zaak en uit het oogpunt van transparantie is besloten het voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat luidde: in te stemmen met het meerjarig opvangen van Oekraïense ontheemden op Zorgpark Voorburg, in een bestaand gebouw; in te stemmen met het meerjarig opvangen van Oekraïense ontheemden bij Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt, in op te richten logiesgebouwen; het college toestemming te geven hiervoor de benodigde huurovereenkomsten te sluiten; hiervoor de nodige budgetten ter beschikking te stellen en deze neutraal in de begroting te verwerken met dekking vanuit de Bekostigingsregeling van het Rijk.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 28 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …