Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Vughtse raad ondersteunt streven naar beveiligde rechtbank in PI Vught

De Vughtse raad heeft via een aangenomen motie van Gemeentebelangen, PvdA-GL, VVD en CDA steun uitgesproken voor het initiatief van burgemeester Van de Mortel om een beveiligde rechtbank/rechtszaal bij de PI Vught te realiseren. Daarnaast wordt de burgemeester gevraagd het initiatief te bepleiten bij het Rijk en hiertoe samenwerking te zoeken met de provincie Noord-Brabant en de veiligheidsketen.

De motie werd toegelicht door Hans Schuurmans (Gemeentebelangen). Hij stipte aan dat de laatste jaren een nieuwe generatie nietsontziende criminelen is opgestaan waardoor het aantal transporten van het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) van gevaarlijke criminelen naar beveiligde rechtbanken in Amsterdam-Osdorp of Schiphol significant is toegenomen. Die transporten gaan in Vught met hoge snelheid door de Lunettenlaan en de Boslaan, smalle wegen met kazernes, een woonwijk, het Geniemuseum, de IJzeren Man en Nationaal Monument Kamp Vught met jaarlijks 75.000 bezoekers. Een beveiligde rechtbank in de PI maakt de risicovolle BOT- transporten vanuit de PI door Vught en over de A2 overbodig, waardoor de veiligheid voor Vught en voor iedereen op de route naar Amsterdam sterk verbetert. In de overwegingen op de motie wordt ook meegenomen dat de uitbreiding van PI Vught met een extra beveiligde rechtbank/rechtszaal mooi kan samenvallen met de voorgenomen vernieuwing van het PI-terrein, de geplande bouw van een tweede ontsluitingsweg en een tweede toegang van het complex. Bovendien pleit de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak voor veel meer zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken en neemt het Rijk binnenkort een besluit wáár deze extra capaciteit gerealiseerd dient te worden.

Zeeland
Burgemeester Van de Mortel ging in op geruchten dat de ‘strijd’ om de extra beveiligde rechtbank al een gelopen race is door de toezeggingen van Den Haag aan Zeeland als compensatie voor de gemiste Marinierskazerne. Hij heeft intensief contact met Kamerleden en de minister om de kwestie aan te kaarten en daarbij is gebleken dat de optie voor Vught losstaat van de ideeën om bij Vlissingen een zwaarbeveiligde rechtbank en gevangenis te bouwen op het terrein dat eerst voor de marinierskazerne was bestemd. Volgens Van de Mortel heeft een rechtbank bij de PI in Vught voordelen voor het Rijk, maar zeker voor de verkeersveiligheid in Vught en wordt de kans op ontsnappingspogingen tijdens het vervoer van gevaarlijke gevangenen en de risico’s dat dit met zich meebrengt voor Vughtse burgers een stuk minder. De burgemeester zag de motie dan ook als een ondersteuning van zijn actie om de beveiligde rechtbank naar de PI te halen en daarmee het risico op ‘ongelukken’ terug te brengen.

Nadelen
Fons Potters (D66) begreep de wens om een eind te maken aan de gevaarlijke BOT-transporten, maar zag ook nadelen bijvoorbeeld voor Cromvoirt, dat door de komst van een rechtbank met extra verkeer te maken krijgt. Ook wees hij op extra verkeer in Vught doordat journalisten, familieleden, medewerkers en advocaten naar de rechtbank toe moeten. Volgens Yvonne Vos (CDA) was verkeer dat zich aan de snelheidsregels houdt, verre te prefereren boven de BOT-transporten die door Vught razen. De motie werd uiteindelijk door de hele raad ondersteund.

Kijk ook bij

Marieke van den Broek haalt zilver bij Beauty Awards

Zondag 25 april is bekend geworden dat Marieke van den Broek de tweede prijs heeft …