Vughtse raad akkoord met motie over lokale televisie

Gemeentebelangen en SP dienden in de raadsvergadering van donderdag 9 februari samen een motie in waarin het Vughtse college wordt verzocht om het bestuur van Avulo FM te verzoeken een goed onderbouwd plan in te dienen om de herstart van lokale televisie-uitzendingen mogelijk te maken en op basis van het ingediende plan een financieel voorstel voor te leggen aan de raad.

In de toelichting op de motie geven de twee partijen aan dat na het stoppen van de televisie-uitzendingen via Avulo is gebleken dat in brede lagen van de Vughtse bevolking de wens leeft om van de gebeurtenissen in Vught op de hoogte te worden gehouden via een televisiekanaal. Ook wordt gememoreerd dat Avulo FM in een schriftelijke reactie op de woorden die gewisseld zijn tijdens het vragenuurtje, voorafgaand aan de raadsvergadering van 22 december, heeft laten weten om graag bereid te zijn mogelijkheden voor het hervatten van de TV uitzendingen te onderzoeken en uit te werken op voorwaarde dat door de gemeente financiële steun wordt toegezegd om een eventuele herstart van lokale televisie succesvol te maken.

Geen prioriteit bij Avulo
Lang niet alle partijen stonden aanvankelijk te juichen over de inhoud van de motie. Meerdere partijen hadden met het bestuur van Avulo gesproken en waar de ene partij een positieve instelling had gesignaleerd hadden andere juist weer negatieve geluiden gehoord. Dianne Schellekens (D66) had na gesprekken met Avulo geconstateerd dat de prioriteiten daar niet bij televisie liggen. Ze had te horen gekregen: “Als we menskracht hebben dan komen we met een plan.” Ze vond dat het college niet op de stoel van Avulo moet gaan zitten. Volgens Mark du Maine (VVD) zou het initiatief van Avulo moeten komen. “Dit is puur subsidiëren en dat is géén hobby van de VVD.” Ook Toine v.d. Ven (PvdA-GL) vroeg zich af of Avulo niet uit eigener beweging een plan voor lokale TV kan indienen. Hij wees erop dat er in het verleden vaak verzoeken om een bijdrage voor TV waren binnengekomen. Van de Ven stond er nu positief tegenover, maar worstelde nog met de vraag of het om een incidentele bijdrage voor de opstart moet gaan of om een structurele jaarlijkse bijdrage.

Mediation haalt niets uit
Wethouder Fons Potters herinnerde de raad er nog eens aan dat hij met het bestuur van Avulo had gesproken en dat het hem daarbij duidelijk was geworden dat toen de wil om zelf TV op te zetten bij Avulo niet aanwezig was. De wethouder wees erop dat er een beweging is richting een regionale TV-zender. Potters: “Je zet niet zomaar een TV zender op. Daar heb je veel medewerkers voor nodig. Het zou handig zijn als LTV en Avulo tot elkaar zouden komen.” Guus van Woesik (Gemeentebelangen) zag daar niks in: “Er is te veel gebeurd, dat gaat niet lukken.” Ook Peter Kradolfer (SP) was die mening toegedaan: “Mediation haalt hier niets uit. We moeten nu snel een besluit nemen. Het gaat waarschijnlijk om een investering van rond de 15.000 euro, dat is 1/7 van het bedrag dat we jaarlijks aan Agrifood Capital uitgeven.” Uiteindelijk steunden ook PvdA-GL en CDA de motie. Willem Kraanen (CDA): “Ik heb er een goed gevoel bij. Het is belangrijk om nu een signaal af te geven.” VVD en D66 lieten zich niet overtuigen. Dianne Schellekens: “Waar is deze motie voor nodig? Avulo kan zelf wel met een plan komen als ze er aan toe zijn. Bovendien gaat het volgens ons niet om een klein bedrag.”

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …