Vughtse politiek schiet windmolens niet bij voorbaat af

In tegenstelling tot de gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel staat een meerderheid van de Vughtse gemeenteraad niet negatief tegenover de plaatsing van windmolens. Omdat in het RES-gebied Brabant Noord-Oost geen overeenstemming bereikt kon worden over het gezamenlijk grootschalig opwekken van elektriciteit, is iedere gemeente op zoek naar manieren om zelf te voldoen aan de RES-opdracht. Voor de 3 kernen van Vught betekent dit dat er 0,5 terawatt opgewekt moet worden. Het college stelt voor dit te realiseren door het plaatsen van 1 of 2 windmolens en zonnepanelen op de daken van 40 tot 60% van de beschikbare bedrijfsdaken. Donderdag 18 november werd de visie zon en wind besproken in de ‘Gezamenlijke commissie’.

Lang niet alle insprekers waren enthousiast over de Vughtse plannen. Servia van de Laak, die het woord voerde voor het Theederheyde Collectief, wees erop dat zon op dak volgens de RES de voorkeur heeft en kan rekenen op veel meer draagvlak dan zonnevelden of windturbines. Daarnaast wordt het netwerk minder belast doordat de grootverbruiker zelf al een deel van de stroom kan verbruiken, wat niet via het net hoeft te worden geleverd. Een wetswijziging waarmee gemeenten ‘dakeigenaren’ kunnen dwingen om panelen te plaatsen, zou op komst zijn. Van de Laak wees ook op de ‘zonneladder’; die houdt in: eerst zon op dak, daarna zon dichtbij industrieterreinen waar grootverbruikers zijn gevestigd, pas daarna – mits het draagvlak is gewaarborgd en milieueffectrapportages het toestaan – zon en wind op land. Ze vertelde dat de provincie Noord-Brabant recent een motie heeft aangenomen dat zij gemeenten gaat controleren op een correcte toepassing van de zonneladder. Volgens haar kan de gemeente Vught een corrigerende aanwijzing tegemoet zien met de plannen zoals berekend in de huidige visie zon- en wind. Volgens Van de Laak is het een utopie om in zoekgebied 4, op de grens van Boxtel, Gestel en Vught, een windmolenpark te realiseren. Ten eerste omdat beekdalen volgens landelijke aanwijzingen expliciet ontzien moeten worden en ten tweede omdat de gemeenteraden van Boxtel en Gestel zeker voor 2030 géén windmolens willen plaatsen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 24 november. Dat kan ook online, klik hier.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …