Vughtse politiek enthousiast over nieuwe aanpak van de participatie

Een nieuwe manier van participatie van de inwoners in plannen van de gemeente of van initiatiefnemers is het belangrijkste item van het nieuwe Vughtse bestuursakkoord. Bij de herverdelingsverkiezingen van november 2020 kwam er veel onvrede over de manier waarop burgers niet of slecht bij allerlei plannen werden betrokken. Volgens wethouder Fons Potters was voor flink wat raadsleden het gebrek of de afwezigheid van participatie in Vught, de reden om de lokale politiek in te gaan.

De plannen voor een nieuwe aanpak van de participatie, die door het college in de gezamenlijke commissievergadering van 15 juli werden besproken, vielen goed bij de coalitiepartijen en bij de oppositie. Dat betekent ook dat het voornemen om een speciaal digitaal platform voor projectinformatie en participatie te lanceren op een grote meerderheid kan rekenen. Uitlatingen als ‘uitstekend plan’, ‘goed stuk’ en ‘goede start’ onderstreepten het enthousiasme. Volgens Rutger Jans (CDA) is het belangrijk dat burgers het gevoel krijgen dat ze serieus worden genomen door de politiek, goede participatie is daarvoor cruciaal. Hij verwees naar een NRC-artikel van ‘stadmaker’ Floor Ziegler met de titel ‘In gesprek met teleurstelling’, waarin zij aangeeft dat het bestuurlijke systeem zó complex is geworden, dat mensen niet meer het idee hebben dat ze er invloed op hebben. In een van haar tweets constateert Ziegler: “Bewoners die bij de gemeente aankloppen met eigen ideeën voor buurtvernieuwing lopen tegen allerlei blokkades aan. Ze zeggen: ‘De politiek liegt en bedriegt, die neemt ons niet serieus’.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 21 juli. Dat kan ook online, klik hier.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …