V.l.n.r.: Frans van Buuren, Leo van Hees, Roger Oomens en Kees v/d Heuvel.

Vughtse Online Omroep NOVO3 op 5 oktober in de lucht

Zaterdag 5 oktober wordt de nieuwe Vughtse online omroep NOVO3 actief. Na een letterlijke radiostilte van ongeveer drie maanden zijn de vijfenveertig overgestapte vrijwilligers van Avulo weer zover om met de nieuwe omroep NOVO3 uitzendingen en nieuws online te gaan verzorgen voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Na het inloggen op www.NOVO3.nl maakt de bezoeker direct kennis met het sprankelende motto van de nieuwe omroep: NOVO3 – OVERAL THUIS.

(Door Ton Wagenaars)

“Het collectief opzeggen van het vertrouwen in het bestuur van Avulo leverde naast negatieve energie ook een gevoel van bewustwording op bij de tientallen vrijwilligers. Er werd standvastig gezocht naar een nieuwe manier om radio/tv en nieuws te maken voor de bewoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt. De 3 in NOVO3 staat dan ook voor die drie dorpskernen. Met die aandacht gaan we ons ook focussen op de verschillende facetten van de samenleving. Het verleden ligt achter ons en we richten ons op de toekomst. En dat allemaal met bevlogenheid, betrokkenheid en interesse in de bevolking van deze drie dorpskernen en wat er zich allemaal afspeelt”, zegt Leo van Hees, momenteel de voorzitter van het voorlopige bestuur van NOVO3. Hij is trots op wat gerealiseerd is. “In drie maanden tijd en ook nog eens in vakantietijd zijn we erin geslaagd om een nieuwe plaats te vinden voor een studio en deze studio volledig in te richten. We hebben zelfs meerdere plaatsen waar we kunnen samenkomen, opnemen of vergaderen. De studio is gehuisvest in de Marktveldpassage 34 waar we uitzicht hebben op het Marktveld. We hebben een ruimte in ‘Het Andere Atelier’ tegenover Novalis. Daarbij konden we rekenen op de goodwill, medewerking en soms ruime donaties van vele sympathisanten. Soms ontroerend om te zien op hoeveel medewerking en support we kunnen rekenen. We hebben nu al sponsors terwijl we nog niet in de lucht zijn.”

Geen stichting maar vereniging
Er is heel bewust gekozen voor het oprichten van een vereniging zodat de zeggenschap bij de leden ligt. De vereniging is officieel opgericht in augustus bij OWK Notarissen/mr. R. Oomens die ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft geregeld. Op 4 augustus werd bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend, hetgeen werd gehonoreerd.
Voorlopig wordt NOVO (betekenis: nieuw) 3 geleid door een bestuur bestaande uit drie voormalige voorzitters: Leo van Hees, Kees van den Heuvel en Frans van Buuren. Streven is om na enkele maanden te komen tot een nieuw bestuur. Naar verwachting zijn er onder de vele vrijwilligers capabele mensen genoeg om de verschillende leidinggevende functies in te vullen.

www.novo3.nl
“Na het inloggen op www.novo3.nl krijgt de bezoeker een fraai overzicht van het laatste nieuws en kan via de stream zeven dagen per week, 24 uur per etmaal radio luisteren met om het uur nieuws. De zaterdag en zondag zijn er liveprogramma’s vanaf acht uur ‘s morgens tot acht uur ’s avonds, waaronder het programma ‘Blikveld’ waarin wekelijks de actualiteiten uit de drie dorpskernen zullen worden besproken met daarbij het traditionele sportprogramma waarin de luisteraar wordt geïnformeerd over de prestaties van de Vughtse verenigingen. Er zijn vaste columnisten actief en er bestaat gelegenheid alle programma’s terug te luisteren via ‘programma gemist’. Met DePetrus lopen gesprekken om het programma ‘Blikveld’ iedere zaterdag live vanaf die locatie te verzorgen. Hierdoor kunnen de mensen komen kijken en ontstaat er de mogelijkheid om vragen te stellen”, vertelt Kees van den Heuvel.

Dossiers en schriftelijke reacties
Tijdens de eerste grote bijeenkomst voor de leden werd zaterdag 28 september ook het nieuwe logo gepresenteerd en kregen de vijfenveertig leden een eerste inzage in de programmasamenstelling en -opbouw. Tijdens de onderhoudende samenkomst werd ook vertelt over de continuering van enkele bekende programma’s die verder gaan onder een nieuwe naam, maar ook komen er nieuwe titels zoals ‘Rondje IJzeren Man’ en ‘Good Vibrations’. Volop zal ingezet worden op het aanleggen van dossiers op heikele punten die de komende jaren nadrukkelijk aan de orde gaan komen in ‘het Vughtse’. Daarbij wordt gedacht aan de gecompliceerde problematiek en ontwikkeling rond de N65 en de drastische verwikkelingen rond het spoor. Maar ook over de politiek, de jeugd, ouderen, duurzaamheid/milieu of cultuur en welzijn kunnen dossiers worden aangelegd. Luisteraars kunnen reageren op artikelen of programma’s. De schriftelijke reacties zullen door de redactie van de site nauwlettend in de gaten gehouden worden en er zal ingegrepen worden als er onbetamelijke uitlatingen worden gedaan. “Geen censuur als het politieke overtuiging betreft of een afwijkende mening over een bepaalde stelling, maar wel als elementaire waarden en normen worden overschreden”, zegt Van den Heuvel.

Vrienden en contributie
Om gelden te verkrijgen voor de ambitieuze nieuwe omroep wordt aan de leden/medewerkers gevraagd om zich in hun nabije omgeving te oriënteren en vrienden te werven die eenmalig een donatie willen verstrekken van tien euro. De vijfenveertig leden werd gevraagd om maandelijks een contributie te betalen van vijf euro om de eerste tijd aan bepaalde financiële vragen te kunnen voldoen.

Afsluitend was het tijdens de eerste ledenbijeenkomst Van Hees die eraan hechtte te melden dat ‘de trots regeerde met betrekking tot datgene wat gerealiseerd was’. “Er gebeuren in Vught nauwelijks zaken waar wij geen kennis van hebben. En er gaan na enkele weken al analyses plaatsvinden over de gang van zaken. De bestuursleden verplichten zich tevens om vragen, die aan hen gesteld worden, altijd binnen een week aan de orde te stellen om onverkwikkelijkheden te voorkomen.”

Officiële start
Op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.30 uur zal in de studio aan Marktveld 34 de feestelijke officiële opening plaatsvinden met vanaf 08.00 uur de start van het eerste programma. Om 10.30 uur zullen burgemeester Roderick van de Mortel met wethouder Toine van de Ven het officiële startsein geven voor de nieuwe online-omroep.
Postadres: Marktveldpassage 34, 5261 ED Vught, e-mail: redactie@NOVO3.nl.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …