Vughts wegennet kan veranderingen na reconstructie N65 aan

Tot 2030 kan het Vughtse wegennet de veranderingen, die ontstaan door het afsluiten van enkele aansluitingen na de reconstructie van de N65, zonder al te veel problemen verwerken. Hoe het gaat in de periode van 2,5 jaar dat de werkzaamheden aan de N65 worden uitgevoerd, is een héél ander verhaal.

In de raadsvergadering van 28 februari, waarin besloten werd om 10,3 miljoen extra uit te trekken voor VKA+, o.a. voor een ongelijkvloerse kruising aan de Boslaan, was er veel kritiek van de oppositie dat de cijfers over de gevolgen, die deze verbetering heeft op het Vughtse wegennet, nog niet bekend waren. Na de verzekering van wethouder Guus van Woesik, dat de nieuwe cijfers eerst vertaald moesten worden naar de Vughtse situatie, maar dat er géén grote verschillen te verwachten waren met de cijfers die al bekend waren toen enkele jaren geleden het aanzienlijk minder goede VKA door de raad unaniem werd goedgekeurd, kreeg VKA+ toch een ruime meerderheid. Donderdag 16 mei werden de raadsleden door de Vughtse verkeersdeskundigen bijgepraat over de nieuwe cijfers. Daarbij bleek dat de wethouder in februari gelijk had, er waren geen opzienbarende verschillen tussen VKA en VKA+. Sommige straten krijgen meer verkeer te verwerken, andere minder, maar het blijft allemaal binnen de maximale capaciteit waarop de wegen berekend zijn. Alléén de kruising Helvoirtseweg-Van Voorst tot Voorststraat loopt bij VKA+ tegen de grenzen aan. Voor 2030 wordt daar gerekend op 5600 voertuigen per etmaal, terwijl het maximum uitgaat van 6000. De deskundigen gaan nu bekijken hoe dit mogelijke knelpunt tijdig getackeld kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer of een extra opstelstrook op de Helvoirtseweg.

Vraagtekens bij cijfers
Enkele raadsleden zetten vraagtekens bij de cijfers en waren benieuwd hoe ze tot stand zijn gekomen. Ze kregen te horen dat de berekeningen gebaseerd zijn op de meest recente cijfers van het Regionaal verkeersmodel ’s-Hertogenbosch. Bij het berekenen van de prognoses van het aantal voertuigen per straat worden de gangbare rekenmodellen gehanteerd, waarbij allerlei data worden ingevoerd die o.a. betrekking hebben op het wegennet, openbaar vervoer, aantal inwoners, aantal huishoudens, autobezit, rijbewijsbezit, aantal leerlingen van scholen, enz. De cijfers die daar uiteindelijk uitrollen, gelden voor de spitsuren op werkdagen. Volgens de deskundigen zijn dit de instrumenten waarmee landelijk gewerkt wordt en die ook door de rechter gebruikt worden bij het beslechten van eventuele geschillen.

Maatregelen
Door de betere doorstroming die op de N65 ontstaat, wordt verwacht dat het verkeer op deze weg tot 2030 met 8% extra zal toenemen. Bij het begin van de plannenmakerij over het verdiept aanleggen van de N65 in Vught is al duidelijk gemaakt dat dit forse gevolgen zal hebben voor de verkeersstromen op het interne wegennet van Vught. Eerder zijn al enkele toekomstige knelpunten gesignaleerd, zoals een forse verkeerstoename in de smalle Taalstraat voor de toevoer naar de A2, de rotonde bij Motel Vught en de Heikantstraat voor verkeer naar de N65. Er wordt nu al gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. Voor de Heikantstraat wordt gedacht aan het invoeren van eenrichtingsverkeer richting N65; ook de werkzaamheden aan het Maurickplein, de Boxtelseweg en Grote Gent worden in dit kader uitgevoerd. De omstreden ombouw van de Jagersboschlaan van een fietspad naar een normale straat is daar ook onderdeel van. Het aantal voertuigen dat van deze nieuwe verbinding gebruik zal maken, wordt berekend op 1050 per 24 uur. Volgens de deskundigen heeft de verharding van de laan slechts een beperkt effect op de afwikkeling van het verkeer in Vught. Raadsleden die zich afvroegen waarom de Jagerboschlaan dan toch wordt verhard, kregen van wethouder Toine v.d. Ven te horen dat dit o.a. te maken heeft met de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. De Martinilaan krijgt in de ombouwperiode immers te maken met eenrichtingsverkeer.

Ombouwperiode
De cijfers die nu gepresenteerd zijn, hebben betrekking op de periode na de ombouw van de N65 en het spoor. Wat er gaat gebeuren in de 1,5 jaar dat het verkeer op de N65 over 2 banen geleid zal moeten worden en de 9 maanden dat de rijksweg helemaal wordt afgesloten, is een veel grotere puzzel. Vorige week kwam in het provinciehuis een gezelschap van 30 personen, die allerlei disciplines vertegenwoordigden, bijeen om zich te buigen over de manier waarop dit vraagstuk kan worden aangepakt. Daarvoor is een ‘Brabantbrede’ afstemming nodig, omdat de afsluiting van de N65 niet alleen van grote invloed is op het verkeer in Vught, maar ook op de A59, A58, A2 en N261. Wat er ook voor oplossing uitkomt, voor Vught wordt het waarschijnlijk 2,5 jaar enorm afzien, want nu komen er dagelijks rond de 45000 voertuigen over de N65 in Vught en die moeten dan een andere weg vinden. De raadsleden willen daarom tijdig geïnformeerd worden over de voorgestelde maatregelen voor de interim-periode.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …