Gedemonteerde winkeltjes gaan DePetrus in

Vughts Museum zoekt opslagruimte

De decortimmerploeg van het Vughts Museum zoekt bergruimte om onderdelen voor tentoonstellingen in DePetrus samen te stellen. Tot nu toe maakte de ploeg gebruik van een lokaal in Rozenoord. Daar werden bijvoorbeeld vorig jaar de winkeltjes gebouwd, die nu met oude ambachten in DePetrus te bewonderen zijn. Ook voor komende tentoonstellingen, zoals over de bevrijding van Vught, zullen panelen en andere decorstukken moeten worden getimmerd.

Een timmerwerkplaats heeft medewerking aangeboden, maar die heeft geen ruimte om de resultaten van het timmerwerk op te slaan. En Rozenoord moet worden ontruimd in verband met plannen met dit gebouw. Vandaar deze oproep. Er is ongeveer 30 m2 nodig. Als er bezitters zijn van een loods of een schuur – particulier of bedrijf – die het Vughts Museum willen helpen, dan kan contact opgenomen worden met Henk Smeets, 06-53318751.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …