Foto: Marijke van Amelsfoort

Vughts Mannenkoor te horen tijdens ‘Proef Vught’

Vughtse koren zoals All4Fun, All Together, Bright Voices, Cantare, Evergreen, Musical Intermezzo, Vughts Mannenkoor en Vught Vocaal laten ook in 2019 regelmatig iets van zich horen in Het Klaverblad. Deze week Vughts Mannenkoor.

Eind 2018 werd aangekondigd dat het Vughts Mannenkoor een versie 2.0 als nieuwe uitdaging zou aangaan. Deze ontwikkeling is een logisch gevolg van de ambitie van het koor om, onder inspirerende leiding van dirigent Wilma van der Schoot, nieuwe wegen in te slaan. Dit houdt géén revolutie in, maar is veel meer een evolutie, een geleidelijke aanpassing aan andere tijden. Echter wel met behoud van het vele goede dat er is. Het koor kreeg een nieuwe outfit (blauwe broek met donkerblauw shirt), maar de vertrouwde smoking is zeker niet uit beeld en zal bij geëigende gelegenheden zeker nog worden gedragen.

Moderne stukken
Zo zijn er in het repertoire moderne stukken opgenomen, maar blijft het koor zeker ook trouw aan het meer traditionele repertoire. De koorleiding hoopt dat deze ontwikkeling aanleiding zal vormen voor geïnteresseerde mannen om het Vughts Mannenkoor te komen versterken. Wil het koor het niveau handhaven en zijn repertoire vierstemmig ten gehore blijven brengen, dan is uitbreiding hard nodig. Daarom een oproep aan mannen die graag zingen om eens een koorrepetitie in de Speeldoos mee te maken. Dit kan elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur.

Optredens
Tot aan de zomervakantie staan nog enkele optredens op het programma waarvoor momenteel met grote inzet wordt gerepeteerd. Zondag 7 april is er een optreden tijdens ‘Proef Vught’, een manifestatie in het centrum van Vught waarin de Vughtse cultuur gepresenteerd wordt. Het Vughts Mannenkoor laat zich ook horen en zien; een mooie gelegenheid om ook anderen met het koor te laten kennismaken.

Zondag 28 april om 10.00 uur treedt het koor op tijdens de H. Mis in de OLV-Basiliek van Tongeren. Gezongen wordt o.a. de Missa Brevis, Kleine Orgelsolo-Messe van Joseph Haydn. Van deze trip wordt een koorreis gemaakt. Het koor is erg blij dat de burgemeester die dag zijn vorstelijke bijdrage ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koor omzet in een vergoeding van de buskosten. De koorleden gaan Vught waardig vertegenwoordigen in Tongeren.

Zondag 26 mei 08.30 uur zingt Vughts mannenkoor tijdens de H. Mis in de kathedrale Basiliek van Sint Jan; gezongen wordt o.a. de Missa Brevis, Kleine Orgelsolo-Messe van Joseph Haydn. Hier borduurt het koor voort op de jarenlange traditie om gedurende de meimaand in de Sint Jan te zingen.

Dinsdag 25 juni om 19.00 uur is er als seizoenafsluiting in de Speeldoos een vrije-inloop-concert waarin het koor laat horen waarmee het zoal bezig is.

Kijk ook bij

Inspiratiefestival Het Verhaal van Franciscus

Ingezonden mededeling Op zondag 22 oktober houden de Franciscaanse Beweging en Stadsklooster San Damiano een …