Vughts college zet in op andere manier van besturen

Het nieuwe Vughtse bestuursakkoord ‘Een nieuwe start’ zorgde bij de presentatie maandag voor enige verbazing. D66 en CDA, partijen die beide 2 zetels wonnen met hun speerpunten: andere aanpak N65 en sterke verbetering van de financiële positie, hebben een plek in het college verworven, maar in het nieuwe bestuursakkoord staat duidelijk dat er aan de plannen van de N65 niets verandert en dat op het gebied van financiën ook alles op de vertrouwde voet doorgaat. Sterker nog, de posten N65 en Financiën zijn in handen gegeven van VVD-wethouder Mark du Maine.

Een van de belangrijkste aankondigingen in het bestuursakkoord ‘Een nieuwe start’ is dat het nieuwe college wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en de bestuurscultuur met méér aandacht voor burgerparticipatie. Het eerste wat de burgers daarvan merken, is een kennismaking met Vught, Helvoirt en Cromvoirt in de eerste 100 dagen dat het college in functie is. Het college, zo mogelijk voltallig, gaat in gesprek met inwoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. Het bestuursakkoord is daarom niet dichtgetimmerd, om veel ruimte te houden om hun ideeën en wensen mee te kunnen nemen in de gezamenlijke ambities. Het college wordt gevraagd om voor de zomer een uitvoeringsprogramma aan te bieden aan de gemeenteraad, waarin de suggesties die opgehaald zijn, worden verwerkt. Fons Potters (D66) legde ook uit dat het de bedoeling is de gemeenteraad in een betere positie te brengen als er besluiten genomen moeten worden. De onderliggende stukken van collegebesluiten zullen voortaan bekend gemaakt worden en collegevoorstellen kunnen ook naar de raad als niet alle collegeleden ermee akkoord zijn. Daarnaast wil de nieuwe coalitie af van het oppositie/coalitie-denken. Gelegenheidscoalities om een voorstel aangenomen te krijgen, moeten niet langer gezien worden als een deuk in de coalitie, maar als het resultaat van een dualistisch, democratisch proces.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 20 januari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Zwaluw MO13-1 najaarskampioen!

De meiden van MO13-1 van de Vughtse voetbalvereniging Zwaluw VFC zijn afgelopen weekend kampioen geworden …