Vughts college over lotingsysteem: ‘Wij gaan niet over toelatingsbeleid Maurick College’

De D66-fractie in de Vughtse raad stelde het college op 10 maart een aantal vragen over het lotingsysteem dat het Maurick College hanteert bij het aannemen van brugklassers.

De eerste drie vragen gingen erover of er redelijke alternatieven zijn voor Vughtse kinderen als ze bij het Maurick College uitgeloot worden en of aan deze kinderen voorrang verleend zou moet worden bij toelating tot het Maurick College. Het college antwoordt: ’We weten dat een aantal ouders klachten heeft geuit over het lotingsysteem van de school. We kunnen ons voorstellen dat het voor hen vervelend is als hun kind door dit systeem buiten de boot valt, maar wij gaan als college niet over het toelatingsbeleid van de school, zo ook niet over het door de school te hanteren lotingsysteem. Er is géén reden om van de eerder door het college aan de raad kenbaar gemaakte opvattingen en standpunten over dit onderwerp af te wijken.’ Het college geeft wel aan dat het in gesprek gaat met het Maurick College.

Alternatieven
D66 vindt dat er voor kinderen uit Helvoirt en Cromvoirt geen redelijke alternatieven zijn voor het Maurick College. Het college is van mening dat ieder kind een kans moet krijgen op voortgezet onderwijs dat bij hem/haar past. Bereikbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol, maar voor het voortgezet onderwijs speelt deze afstand een kleinere rol dan bij het basisonderwijs. Volgens het college is er in de regio volop ruimte om te kiezen voor een passende school. Veel kinderen uit Vught zitten daarom ook op het voortgezet onderwijs in bijvoorbeeld ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Oisterwijk. Deze keuzevrijheid vindt het college belangrijk.
Jaren geleden vroeg D66 aan het college om in gesprek te gaan met het Maurick College om de kansen op een toelating voor de Vughtse kinderen te vergroten. Dit is destijds niet gebeurd. De D66-fractie wil weten of het college dit nu wel overweegt. Het college geeft aan dat in het kader van het ‘100 dagen overleg’ tijdens de kennismakingsronde met het onderwijsveld met de nieuwe rector van het Maurick College is afgesproken een vervolgoverleg in te plannen om het lotingsysteem nader te bespreken.

Dalton onderwijs
Het Daltononderwijs is een onderwijsvorm die uitermate geschikt is voor kinderen met een grote mate van zelfstandigheid. Het Maurick College onderscheidt zich daarmee van andere scholen. De D66-fractie wil weten of het college het met haar eens is dat als kinderen bewust kiezen voor dit type onderwijs de grootte van de school géén belemmering mag zijn? Het college antwoordt daarop: ’Het meest ideale zou zijn als er op géén enkele middelbare school, ongeacht de onderwijsvorm, een maximumaantal zou gelden voor nieuwe leerlingen. Dat is de ideale situatie voor de kinderen in de gemeente Vught, maar ook voor leerlingen woonachtig buiten de gemeentegrens.’ Maar het college vindt het begrijpelijk dat scholen niet ongelimiteerd leerlingen toelaten als de schoolgrootte dit niet toestaat.

D66 wilde ook nog weten of het Maurick College uitbreidingsplannen heeft. Het college verwijst D66 naar het op 11 februari 2020 door de raad vastgestelde ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs en opvang Vught’, dat in samenspraak met het onderwijsveld tot stand is gekomen. En dat hierbij een eventuele uitbreiding van het Maurick College niet aan bod is gekomen en dat bij het college hierover op dit moment ook niets bekend is. Wanneer de school zou verzoeken om medewerking te verlenen aan een uitbreidingsplan, dan zal een dergelijke vraag gelijk worden behandeld als andere soortgelijke vragen van andere instanties. Uiteraard moet een dergelijk plan getoetst worden aan relevante wet- en regelgeving, het geldende bestemmingsplan en de behoeftevraag.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …