Vughtenaren voelen zich veiliger

De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017 zijn bekend. Vught scoort opnieuw hoog in deze monitor als het gaat om tevredenheid over veiligheid, ook ten opzichte van de omliggende gemeenten. De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar subjectieve veiligheid en geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe veilig voelen Vughtenaren zich?’ Het is een aanvulling op de objectieve jaarcijfers van de politie. Door de monitor tweejaarlijks uit te voeren, biedt deze inzicht in de veiligheidsbeleving en de ontwikkelingen hierin.

De deelname aan de Veiligheidsmonitor was bovengemiddeld hoog. Vorig jaar hebben 425 mensen in Vught de enquête ingevuld. Dat komt, net als in 2015, neer op een respons van 47%. Dit is een hoog percentage; landelijk bleef de respons steken op 38,6%. In het verleden heeft de gemeenteraad besloten om eens in de twee jaar deel te nemen aan de monitor. Met de vaststelling van de kadernota 2018-2021 heeft de gemeenteraad besloten om na 2017 te stoppen met deelname en op zoek te gaan naar een alternatief voor het meten van de veiligheidsbeleving. Dit was dus de laatste Veiligheidsmonitor.

Verbetering
De inwoners van de gemeente Vught beoordelen de veiligheid in hun eigen buurt gemiddeld met een 7,6. Dat is een toename van 0,2 punt ten opzichte van 2015. Het landelijke gemiddelde is een 7,3. Van de inwoners van Vught is 72% (zeer) tevreden over het laatste politiecontact en over het functioneren van de politie in de buurt. Dat is een hoger percentage dan in 2015 en tevens hoger dan in omliggende gemeenten. De inwoners van de gemeente vinden bijvoorbeeld vaker dat de politie in de buurt beter haar best doet, de burgers in de eigen buurt in bescherming neemt en hen serieus neemt. Ook ten opzichte van 2015 zijn inwoners van de gemeente Vught meer tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. In 2015 scoorde Vught minder goed op verkeersongevallen, voertuigcriminaliteit, jongerenoverlast en woninginbraken. De scores op verkeersongevallen laten zich verklaren door de aanwezigheid van de twee rijkswegen die door Vught lopen. De overige categorieën hebben al sinds lang de aandacht van het college. Er zijn diverse acties ondernomen zoals de inzet van de vrijwilligers van Buurtpreventie, lokmiddelen, inzet van BOA-capaciteit en onlangs nog de invoering van het cameraschild. Bij verkeersongevallen, voertuigcriminaliteit en woninginbraken is in 2017 een verbetering te zien ten opzichte van 2015. Hierin zit dus een stijgende lijn, maar deze categorieën blijven een punt van zorg en krijgen daarom ook in de toekomst onverminderd aandacht.

Leefbaarheid
De leefbaarheid krijgt van de bewoners gemiddeld een hoog rapportcijfer (7,8). Dit cijfer is even hoog als in 2015. Het landelijke gemiddelde is 7,5. Er is met name tevredenheid over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen en de bereikbaarheid van de gezondheidsvoorzieningen. Daarnaast is er een bovengemiddelde tevredenheid over het onderhoud, dat de gemeente uitvoert in de openbare ruimte: 83% van de inwoners is (erg) tevreden over het onderhoud aan perken, plantsoenen en parken. 87% vindt dat het buiten goed verlicht is. Ook deze scores zijn veel hoger dan in omliggende gemeenten. Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Vught is (zeer) tevreden over het totale functioneren van de gemeente als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Het percentage is vergelijkbaar met dat van 2015, maar ligt ook weer veel hoger dan in omliggende gemeenten. De waardering voor de aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en de mate waarover de buurt hierover wordt geïnformeerd is eveneens hoger dan gemiddeld.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …