Vught werkt aan Transitievisie Warmte

Iedere gemeente moet voor 1 januari 2022 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld hebben. In een TVW wordt een realistisch tijdspad vastgelegd waarop wijken ‘van het aardgas gaan’. Verder staan in de visie ook oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De TVW wordt elke 5 jaar geactualiseerd, waarbij steeds nieuwe wijken worden aangewezen. De visie houdt verband met de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord.

Vught werkt in dit traject samen met de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren. Via een aanbestedingsprocedure is adviesbureau ‘Over Morgen’ uit de bus gekomen om de projectleider te leveren. In het plan van aanpak was opgenomen dat de gemeenteraden in het derde kwartaal van 2020 geïnformeerd zouden worden, waarbij ook input van de gemeenteraadsleden opgehaald zou worden. Dit is door de perikelen rond het coronavirus niet haalbaar gebleken, maar het blijft de bedoeling om in de periode tot en met september 2021, samen met stakeholders, inwoners, de ambtelijke organisaties en besturen van de gemeenten toe te werken naar breed gedragen visies. De beoogde presentaties aan de gemeenteraad, die voor november op de agenda stonden, worden uitgesteld tot het moment dat de samenstelling van de nieuwe gemeenteraden bekend zijn. Voor maart-april 2021 staat een tweede informatiemoment op de agenda. Dan worden de raadsleden geïnformeerd over het voorstel voor het tijdsbestek en de volgorde waarin bepaalde wijken van het gas moeten gaan (TVW 0,5). In de periode juli-september 2021 moet de besluitvorming plaatsvinden en komt de Transitievisie Warmte op de agenda van de gemeenteraden (TVW 1).

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …