Vught werkt aan nieuw cultuurbeleid

De gemeente Vught heeft in mei 2019 met ruim dertig organisaties gesproken over de toekomst van cultuur in Vught, waarbij onder het begrip cultuur ook kunst- en cultureel erfgoed wordt verstaan. Er is enthousiast gediscussieerd aan de hand van stellingen en vragen over zaken die de organisaties zelf raken, maar ook over bestaand beleid en landelijke en lokale ontwikkelingen.

Daarbij kwamen thema’s aan bod als: samenwerking, nieuwe doelgroepen, inclusiviteit en toegankelijkheid, de rol van de gemeente, de rol van organisaties zelf en hun organisatievermogen, ondersteuning en knelpunten. Het overleg heeft geresulteerd in een notitie met zes uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid in Vught. In de commissie ‘Bestuur en Samenleving’ van 3 oktober konden de commissieleden aangeven wat ze vinden van de gekozen uitgangspunten.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 9 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

De Avond4daagse Vught gaat door

“Een tweede jaar zonder Avond4daagse Vught is ondenkbaar. Vorig jaar hebben we het besluit moeten …