Patisserie De Rouw

Vught voor Elkaar: “Inwoners kunnen ons ook bellen voor een kletspraatje”

“Inwoners van Vught en Cromvoirt die via de telefoon graag een gezellig kletspraatje willen maken met een van onze vrijwilligers, kunnen ook contact met ons opnemen”, zegt Riëtte Benus van ‘Vught voor Elkaar’. “We hebben een aantal vrijwilligers die het zelf heel leuk vinden om gezellig wat te praten met anderen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Meer dan 150 vrijwilligers hebben zich aangemeld bij ‘Vught voor Elkaar’ om andere dorpsgenoten, die op een of andere manier hulp nodig hebben, te helpen met b.v. boodschappen doen, de hond uitlaten, medicijnen ophalen, iets wegbrengen of ophalen, of inspringen als de dagelijkse maaltijdbezorging voor ouderen of kwetsbaren wegvalt. Riëtte Benus: “We horen ook dat veel mensen die alleen thuis zitten, zich eenzaam voelen nu kennissen, kinderen en kleinkinderen niet meer op bezoek kunnen komen. Ze kunnen ons gerust bellen zodat wij hen in contact kunnen brengen met dorpsgenoten die het leuk vinden om met hen via de telefoon in gesprek te gaan.” Afgelopen week deden steeds meer inwoners een beroep op de hulplijn 06-51866660 van ‘Vught voor Elkaar’ en konden er zo’n 65 ‘matches’ tussen hulpvragers en vrijwilligers worden gemaakt.

Boeken
Benus: “Wij merken ook dat er heel veel gelezen wordt nu mensen gedwongen thuis zitten. Het is een probleem dat de bibliotheek nu gesloten is, daarom zijn wij in kaart aan het brengen waar er in de wijk boekenkastjes buiten staan, waar boeken opgehaald kunnen worden. Ook hebben mensen die thuis veel boeken hebben staan, ons spontaan aangeboden om hun boeken ter beschikking te stellen. Vughtenaren die graag lezen kunnen de hulplijn bellen. Dan worden de boeken thuisbezorgd.

Entertainment
De afgelopen weken hebben medewerkers van Welzijn Vught ook een inventarisatie gemaakt waaraan bij de Vughtse zorginstellingen behoefte is. Benus: “Wij kregen b.v. te horen dat er behoefte was aan samenwerking op het gebied van entertainment. Normaal regelen de instellingen dit zelf, maar nu al het bezoek wegvalt, is daar meer behoefte aan dan anders. Zo wordt het optreden van troubadours erg gewaardeerd door de bewoners. Vughterstede is onlangs gestart met ‘Samen Thuis’, een betaalde dienst die ondersteuning biedt aan ouderen die thuis wonen en even een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijkomend kan door deze ondersteuning de vaak drukbezette mantelzorger ontlast worden. Deze dienst kan ook in deze tijd worden ingezet voor thuishulpzaken en het bereiden en bezorgen van maaltijden. Samen Thuis ondersteunt nu ook ‘Vught voor Elkaar’. We werden b.v. gebeld door een mantelzorger uit de buurt van Oss, die met een probleem zat omdat haar moeder, die buiten de bebouwde kom van Vught woont, haar eten niet meer dagelijks bezorgd krijgt door ‘Tafeltje Dekje’ omdat de veelal oudere vrijwilligers zelf tot de risicogroep behoren. Het is mooi dat er dan een oplossing kan worden geboden. Ook werd in de week voor Pasen een actie ondernomen om eiermutsjes te breien voor de bewoners van Magnolia op het terrein van Reinier van Arkel. Er konden 73 oudere bewoners verrast worden met een kleurrijk eiermutsje en een positieve boodschap. Een geste die erg gewaardeerd werd. ”

Strijkers gezocht
Daarnaast is er ook een groot tekort aan mondkapjes voor thuiszorg en mantelzorgers. De stichting ‘Voor elkaar aan de slag’ in Den Bosch is mondkapjes aan het maken. Riëtte Benus: “Vier vrouwen uit Vught zijn daar nu mondkapjes aan het naaien. Bij Novadic in Vught hebben ze problemen met het strijken van de kleding voor de verpleegkundigen. We zijn dus op zoek naar strijkers.”

Kijk ook bij

Wie heeft er nog informatie over actief verzet in Vught?

Ongeveer een jaar geleden is het boek ‘De laatste oorlogsmaanden’ verschenen over de periode september/oktober …