Vught voor Elkaar: “De reacties zijn hartverwarmend”

“Hartverwarmend”, noemt Riëtte Benus van Welzijn Vught de reacties van de Vughtenaren op de oproep op de voorpagina van het Klaverblad van 18 maart. ‘Vught voor Elkaar’ vroeg daarin om vrijwilligers die iets voor een ander willen doen én vrijwilligers om de hulplijn (06-51866660) te bemensen. Een hulplijn waar inwoners van Vught en Cromvoirt die hulp nodig hebben in deze tijd, waarin plotseling allerlei ‘normale’ hulp wegvalt, naartoe kunnen bellen. Het aantal vrijwilligers dat zich aanbood was overweldigend. Benus: “De mensen zijn echt lief voor elkaar.”

‘Vught voor Elkaar’ is het digitaal platform voor Vught en Cromvoirt waar vraag en aanbod voor onderlinge (buren)hulp en vrijwilligerswerk elkaar kunnen vinden. Inwoners, vrijwilligers bij organisaties en verenigingen kunnen hun hulp op een laagdrempelige manier aanbieden. Hulp kan structureel of incidenteel zijn. Nu Covid 19 de inwoners op allerlei gebieden treft en beperkt in hun normale activiteiten, is het belangrijk dat er snel hulp geboden kan worden waar dat nodig is. Daarvoor wordt, na ruggespraak met de gemeente, het reeds bestaande en vertrouwde platform ‘Vught voor Elkaar’ ingezet. Riëtte Benus, die samen met enkele collega’s het platform runt, is overweldigd door het grote aantal vrijwilligers dat zich heeft aangeboden. “Onze oproep heeft enorm veel reacties opgeleverd van mensen, uit alle leeftijdsgroepen, die dolgraag willen helpen nu veel vaste vrijwilligers in Vught wegvallen omdat ze qua leeftijd of gezondheid in de risicogroep vallen. We hebben 152 extra vrijwilligers die we voor de ‘coronadienst’ kunnen inzetten en 13 staan er nog op de reservelijst. Daarvan hebben zich 50 vrijwilligers aangemeld voor de telefonische hulpdienst en meer dan 100 mensen zijn beschikbaar om b.v. boodschappen te doen, de hond uit te laten, medicijnen of voedsel op te halen, maaltijden te bereiden, een kaartje te sturen of telefonisch een luisterend oor te bieden aan mensen die eenzaam thuiszitten.”

Op de site van ‘Vught voor Elkaar’ is het hele jaar door te zien welke mensen, met bijbehorend hulpaanbod, zich hebben aangeboden om anderen te helpen. Dit is naast de nu opgezette coronahulplijn. De vrijwilligers van de telefonische hulplijn 06-51866660 bekijken na een hulpvraag of er een match is te maken met een vrijwilliger, die dan weer contact zoekt met degene die om hulp heeft gevraagd. Benus: ”De hulpvragers beginnen ons nu te vinden en we hebben de afgelopen week al zo’n 20 koppelingen kunnen maken.”

In deze ingewikkelde situatie wordt het ook voor veel mantelzorgers en de thuiszorg, o.a. door ziekte en de risicoleeftijd, steeds moeilijker om hun gebruikelijke hulp te verlenen aan ouderen, zieken en gehandicapten. Benus: ”De gemeente heeft Welzijn Vught gevraagd te inventariseren wat de problemen zijn die zich daardoor voordoen en wat voor ondersteuning nodig is. Daar zijn twee van mijn collega’s nu druk mee bezig. Er zijn ook mensen die met vragen zitten, b.v. of het bezorgen van maaltijden verantwoord is. Wij hebben goede contacten met de GGD en kunnen snel uitsluitsel bieden. Het bezorgen van maaltijden is geen probleem, tenminste als alle bekende voorzorgmaatregelen genomen worden. In Vught wonen ook veel mensen met een visuele beperking. Als hun ambulante begeleiding wegvalt, zorgt dit voor heel veel onzekerheid.”

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …