Impressie Rozenoord hoek Vliertstraat-Secr. Van Rooijstraat

Vught verkoopt Rozenoord voor 1,8 miljoen

Het college van Vught heeft de bouwlocatie Rozenoord, Vlierthonk en St.-Elisabethstraat 1a gegund aan Dura Vermeer. De opbrengst bedraagt 1,8 miljoen euro en dat is voldoende om de ontwikkelaar en bouwer alleen al op financiële basis tot winnaar uit te roepen. Maar ook op het gebied van ruimtelijke inpassing en beeldkwaliteit scoorde Dura Vermeer het beste. Het college is dan ook verheugd over de bouwer en zijn plan, dat in ontwerp en kwaliteit heel goed aansluit op het Vughtse centrum.

Het plan Rozenoord van Dura Vermeer voldoet volgens de jury volledig aan de voorwaarden die het college bij de aanbesteding heeft gesteld: het voorziet in de bouw van 35 middeldure huurwoningen, de markante gevel van het gebouw Rozenoord blijft behouden en ook het onderdeel ‘duurzaamheid’ levert een meerwaarde op. Het complex, ontworpen door Six Architects, sluit bovendien naadloos aan op de gedeeltelijk openbare binnentuin, uitgewerkt tot in detail door Buro Lubbers uit Vught. Een half verdiepte parkeergarage met 45 plaatsen maakt het plan compleet.

Begin bouw eind 2020
De jury hecht in het bijzonder waarde aan de wijze waarop de nieuwbouw aansluit op zijn omgeving en de omliggende bebouwing versterkt. Zowel in de richting van het Vughts Hart als naar de open structuur van het Lievevrouwepark met belendende woningen en nieuwe villa’s. Het college is dan ook van mening dat het meest aansprekende plan gewonnen heeft. Het ontwerp en de kwaliteit van ‘Rozenoord’, dragen – samen met het centrumplan west en het nieuwe centrumplan oost – bij aan de identiteit, schaal en uitstraling die het college voor het centrum voor ogen heeft. Na de gunning volgt in oktober de ondertekening van de formele koop- en realisatieovereenkomst. Daarna wordt het bestemmingsplan herzien en volgt de omgevingsvergunningprocedure. Als alles goed gaat, kan eind 2020 de schop in de grond.

Ontwerp binnentuin door Buro Lubbers

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …