Vught stopt niet met zoeken naar locaties voor windmolens en zonnevelden

College antwoordt op vragen VVD

De VVD kreeg afgelopen week antwoorden op de schriftelijke vragen die de fractie stelde aan het Vughtse college naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad. Daarin werd gesteld dat het zoeken naar locaties voor velden met zonnepanelen en windmolens gestaakt kan worden, omdat de doelen voor 2030 al gehaald worden met alle plannen die nu al in de pipeline zitten.

Het college herkent de strekking van het artikel niet. In tegenstelling tot de uitspraak in het artikel, blijkt uit de Vughtse RES dat de doelstellingen voor 2030, zonder verdere inspanningen, nog niet gehaald zullen worden. Het college wijst er daarnaast op dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in hetzelfde artikel gemeenten en provincies juist oproept om door te gaan met het zoeken naar nieuwe locaties.

Voortschrijdend inzicht?
Op de vraag hoe het college denkt om te gaan met het voortschrijdend inzicht dat in het FD-artikel wordt geboden ten aanzien van het gemeentelijk beleid rond de energietransitie, luidt het antwoord: ‘In onze RES-regio is afgesproken dat iedere gemeente haar aandeel neemt in de opgave voor de opwek van duurzame energie (RES 1.0), waarover de gemeenteraad binnenkort een besluit gaat nemen. We volgen de regionale afspraken en het artikel heeft hier géén invloed op. Via onze vertegenwoordiging in de RES-organisatie zal het onderwerp uit het artikel geagendeerd worden.’ De VVD-fractie wilde ook nog weten of de inhoud van het artikel nog invloed heeft op de informatieavond over de Regionale Energie Strategie voor de inwoners die nog op de agenda staat. Het college laat weten dat de informatieavond gebaseerd blijft op de opgave uit de RES 1.0, waarover de raad nog moet besluiten. Het college volgt tot nu toe de beleidslijn van de concept-RES waarmee de raad in juni 2020 instemde. Het college deelt geen andere standpunten tijdens de info-avond, maar haalt wel de standpunten van de inwoners op. Voor 1 juli moeten alle vijftien RES-gemeenten de Regionale Energie Strategie hebben vastgesteld.

Kijk ook bij

Gijs Decates uit Vught wint NK Striptekenen

Gijs Decates (2011) uit Vught heeft zondag 24 september het Nederlands Kampioenschap Striptekenen in zijn …