Vught stemt in met Regionale Energie Strategie

De Vughtse raad heeft donderdag het collegevoorstel over de RES-opgave aangenomen; dat betekent dat Vught het bod van RES Noordoost-Brabant voor elektriciteit van 1,6 terawatt/uur, warmte (3 petajoule) en 11% besparingen onderschrijft en daarmee ook het aandeel van de gemeente Vught (0,04 terawatt/uur). Dat geldt ook voor de kaart met zoekgebieden waar, binnen de gemeenten waaronder Vught, openbaar verkend zal worden of er zonneweiden of windturbines geplaatst kunnen worden.

Vooraf aan de raadsvergadering hadden de fracties van Gemeentebelangen en de coalitiepartijen CDA en VVD overeenstemming bereikt over het indienen van een gezamenlijke motie, maar vlak voor aanvang van de vergadering besloten CDA en VVD hun steun in te trekken. Dit tot chagrijn van GB-fractievoorzitter Bregje Peijnenburg: “We hebben dagenlang overleg gevoerd om tot een breed draagvlak voor deze motie te komen, hoe is het mogelijk dat andere partijen zich een half uur voor de vergadering terugtrekken.” Volgens Ans Beijens (CDA) worstelde haar partij met het RES-voorstel omdat er nog veel punten onduidelijk zijn die om opheldering vragen, maar het CDA was tot de conclusie gekomen dat het nu nog niet het juiste moment was om de motie in te dienen. Ook Koen van Dinther (D66) sprak over voortschrijdend inzicht na overleg met de ambtelijke organisatie. Hij vertelde dat de VVD inhoudelijk nog steeds achter de motie staat, maar dat het nu niet de juiste timing was om haar in te dienen. De VVD wacht liever af tot volgende week de warmtetransitievisie is besproken in de Gezamenlijke Commissievergadering van 24 juni.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 23 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Wil je graag in een jazzbandje spelen?

“De laatste repetitie voor de zomervakantie van JAZZWERK heb ik (oma van Bram) genoten van …