Vught start pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups

Vught wil de jaarlijks toenemende overlast van de eikenprocessierups liever voorkomen dan bestrijden. Daarom komt er een pilot, gericht op een preventieve aanpak met nematoden of ‘aaltjes’. Deze minuscule bodemorganismen voeden zich met de larven, voordat de rups haar brandharen krijgt. Eind 2019 presenteerde de GGD al goede resultaten met deze natuurlijke bestrijdingsvorm. Stemt de raad met de aanpak in, dan gaat de pilot dit vroege voorjaar van start.

Nematoden zijn de natuurlijke vijanden van insectenlarven. Ze zijn niet schadelijk voor mens, dier en plant. Doordat de eikenprocessierups heel vroeg in het seizoen uitkomt, kunnen de nematoden ook vroeg – via spuitnevel – verspreid worden. Op dat moment komen er nog nauwelijks andere rupsen voor, zodat onschadelijke vlinders weinig last van de ‘aaltjes’ ondervinden. Door de eikenprocessierups in de kiem te smoren, ontstaat er ook een ‘plaagdrukkend’ effect in de toekomst. Simpelweg doordat een geslaagde behandeling voorkomt dat processierupsen uitgroeien tot volwassen, eitjes leggende vlinders en dus voor nageslacht zorgen.

Overlast in kaart gebracht
De overlast van de eikenprocessierups in Vught is – letterlijk – in kaart gebracht. Dat maakt een gerichte inzet van nematoden mogelijk. Daarbij gaan de aandacht en inspanning vooral uit naar de bebouwde kom en veel gebruikte doorgaande wegen en (fiets)paden. Het preventief bestrijden in de openbare ruimte betekent niet dat het opzuigen van nesten volledig tot het verleden behoort. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de overlast zich verplaatst van een particulier bos naar het gemeentegroen. De kans daarop is kleiner in bosgebieden waar de eigenaar zich ook inspant voor bestrijding. Zo hebben het Ministerie van Defensie en De IJzeren Man een preventieve aanpak op hun grond toegezegd.

Andere maatregelen
Na het seizoen wordt de pilot geëvalueerd. Blijkt de preventieve bestrijding succesvol, dan kan de verworven kennis vanaf 2021 structureel worden toegepast. Ondertussen zet de gemeente ook met andere maatregelen in op preventieve bestrijding door meer biodiversiteit en natuurlijke vijanden. Recente, succesvolle voorbeelden zijn de actie ‘groen voor grijs’ – een stoeptegel voor een plant – en het plaatsen en uitreiken van nestkastjes voor koolmeesjes.

65.000 euro extra
Voor de bestrijding van de eikenprocessierups is een jaarlijks bedrag van 18.000 euro opgenomen in de begroting. De bestrijding met het opzuigen van nesten, kostte vorig jaar 83.000 euro extra. Voor de pilot ‘preventieve bestrijding’ verzoekt het college de gemeenteraad om een bedrag van 65.000 euro beschikbaar te stellen.

Kijk ook bij

Vughts college geeft correspondentie met BD over gemeentelijke organisatie vrij

Het Vughtse college van B&W heeft de correspondentie met het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen …